biorezonans

Już od lat 20. ubiegłego wieku rozwijane jest mitogenetyczne promieniowanie, regulujące pole biologiczne. Od 40 lat biokomunikację elektromagnetyczną śledzi się także na poziomie komórkowym.

W terapii biorezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów (sprawność tkanki) i punktów akupunkturowych. Gdy w meridianie powstaje blokada wywołana np. stanem zapalnym lub blizną, kwanty nie mogą dalej przepływać, a kierunek przepływu zmienia się. Prowadzi to do powstania błędnego układu biegunowego.

Położenie molekuł względem siebie nie jest statyczne, lecz np. w stanach zapalnych organizmu płynne, co wpływa na zmianę wypromieniowywanej częstotliwości. Fale elektromagnetyczne emitują także białka, komórki i organy. Wszystko, co materialne posiada własny wzorzec częstotliwości. Spektrum drgań ludzkiego organizmu obejmuje zakres od 1 Hz do ponad 1018 Hz.

BRT czyli terapia biorezonansowa

to terapia drganiami własnymi organizmu pacjenta jest stosowana od 1977 r. Wykorzystuje się tu sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii Bio-Communication (w skrócie Bicom), od 1993 r. stosowane w Polsce.

ba296c4d981147f43fdd73db6780ef77Nasza drgania elektromagnetyczne – harmoniczne i dysharmoniczne – czyli biosygnały sterują procesami biochemicznymi w organizmie. A te są zakłócane przez toksyny, infekcje, zranienia, niewyleczone choroby i inne obciążenia organizmu.

Drgania własne organizmu można wychwycić z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów za pomocą specjalnych elektrod (efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Stosuje się elektrody wielowarstwowe – ręczne i stopowe do terapii podstawowej, elektrody miękkie, guzikowe, spiralne, żebrowe i punktowe.