biorezonans

Jak to działa?

Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund.

W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane, a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi. Na skutek poprawy biofizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych – normalizacji i wyleczenia.

Silniejsze lub silne sygnały mają mniejszy wpływ na systemy biologiczne od sygnałów słabszych czy słabych. Do organizmu pacjenta dociera wąski zakres częstotliwości, tym samym sygnał terapeutyczny jest tak “wyostrzony” lub tak dokładny, jak to tylko możliwe i dzięki temu oddziałuje natychmiast. Urządzenie biorezonansowe tworzy wraz z pacjentem cybernetyczny obwód regulacyjny.

Co diagnozuje urządzenie terapeutyczne?

1cdd69770f776d048a0cfc406f8d2896Dobór metod diagnostycznych w BRT jest całkowicie dowolny, jednak najkorzystniejsze są te metody, które najdokładniej mogą określić stan energetyczny pacjenta i pozwalają na łatwe rozpoznawanie zmian zachodzących pod wpływem terapii (np. diagnoza elektroakupunkturowa według Volla, bioelektroniczna diagnostyka funkcyjna, test Vega wg dr Schimmela, test kinezjologiczny, test odruchów Nogiera (RAC), chińska diagnostyka na podstawie tętna, fotografia kirlianowska, termografia).

Wszystkie konieczne parametry (najczęściej osiem) ustawiane są elektronicznie. Czas trwania terapii jest również zaprogramowany.