pył saharyjski

Ostatnio gorącym tematem jest pył saharyjski, który sprawnie dociera do Europy, pokonując wiele tysięcy kilometrów. Sahara, największa pustynia gorąca na świecie, jest źródłem jednego z najbardziej fascynujących i mniej zrozumiałych zjawisk naturalnych – pyłu saharyjskiego. Ten drobny materiał, unoszący się w powietrzu i podróżujący na tysiące kilometrów, wpływa nie tylko na klimat i środowisko, ale również na nasze zdrowie i codzienne życie ludzi na różnych kontynentach. 

Co to jest pył saharyjski ?

Pył saharyjski to mieszanka mikroskopijnych cząstek mineralnych znajdujących się na powierzchni piasku pustynnego. Może mieć różne odcienie – najczęściej spotykana barwa to pomarańczowo-czerwona, co sprawia, że niebo na obszarach przez które przechodzi „chmura” pyłu, przybiera charakterystyczny odcień – dlatego pył saharyjski nazywamy też „krwawym deszczem”.

Podróż pyłu saharyjskiego

Pył saharyjski powstaje, gdy silne wiatry unoszą drobne cząsteczki piasku i kurzu z powierzchni Sahary. To wiatry są odpowiedzialne za dalekie podróże tego pyłu. Niesione na wysokości kilku kilometrów nad ziemią, cząsteczki mogą przemierzać ogromne dystanse – od Afryki Północnej przez Atlantyk, docierając nawet do Karaibów, Ameryki Północnej, a nawet Europy Północnej. W ostatnich latach wielokrotnie obserwowaliśmy jak saharyjski pył przekracza granice i kontynenty, zmienia krajobrazy i wpływa na warunki atmosferyczne w miejscach, w których nigdy nie było piasku z Sahary.

Wpływ na zdrowie i środowisko

Pył saharyjski, mimo swojego naturalnego pochodzenia, może mieć znaczący wpływ na zdrowie publiczne oraz środowisko. Zawarte w nim drobne cząsteczki, gdy docierają do obszarów zamieszkałych, mogą wywołać problemy zdrowotne, szczególnie u osób cierpiących na astmę, alergie czy inne choroby układu oddechowego. Wysoka koncentracja pyłu w powietrzu często wiąże się z zanieczyszczeniem, co może prowadzić do wzrostu hospitalizacji z powodu problemów z oddychaniem. Wdychanie pyłu saharyjskiego może doprowadzić do uszkodzenia śluzówek, które z kolei prowadzi do zakażeń zarówno o podłożu wirusowym jak i bakteryjnym. Może wystąpić zaostrzenie astmy objawiające się: kaszlem, dusznościami, świszczącym oddechem i uciskiem w klatce piersiowej. Alergia skórna w momencie kontaktu z pyłem potęguje – pojawiają się silniejsze wypryski alergiczne i nasila się atopowe zapalenie skóry.

To co złe dla człowieka okazuje się bardzo dobre dla przyrody. Z ekologicznego punktu widzenia, pył saharyjski odgrywa zaskakująco pozytywną rolę – zawarty w nim fosfor jest nieocenionym źródłem składników odżywczych dla amazońskich lasów deszczowych, gdzie zasila glebę, ubogą w niektóre składniki. Ponadto, w mniejszych koncentracjach pył może przyczyniać się do formowania chmur i wpływać na lokalne warunki klimatyczne.

Jak chronić się przed pyłem saharyjskim?

Mając na uwadze rosnące zagrożenie związane z pyłem saharyjskim, kluczowe jest podnoszenie świadomości na jego temat i podejmowanie działań prewencyjnych. Dla osób mieszkających w regionach często narażonych na wysokie stężenia pyłu, ważne jest stosowanie masek ochronnych oraz ograniczanie czasu spędzanego na zewnątrz podczas dni z wysokim stężeniem pyłu.

Zawsze można choć trochę zminimalizować nieprzyjemne objawy spowodowane przez pył saharyjski – poniżej kilka wskazówek:

  • monitoruj ostrzeżenia IMGW;
  • unikaj przebywania na zewnątrz podczas „lotu” pyłu znad Sahary przez miejsce zamieszkania;
  • zamknij okna, umożliwi to zmniejszenie ilość pyłu dostającego się do mieszkania;
  • noś maseczkę ochronną z filtrem w przypadku konieczności przebywania w obszarach o wysokim stężeniu pyłu saharyjskiego;
  • dokładny prysznic i zmiana odzieży to pierwszy krok po powrocie do domu;
  • zrezygnuj z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w okresach występowania pyłu saharyjskiego;
  • używaj wody w sprayu do oczyszczania przewodów nosowych;
  • regularnie pij  większe ilości wody;
  • korzystaj z oczyszczacza powietrza – oczyszczają czyszczą powietrze nie tylko z pyłu saharyjskiego.

O tym jak się chronić pisaliśmy tutaj.

Pył saharyjski jest znakomitym przykładem globalnej współzależności i wpływu, jaki naturalne zjawiska mogą mieć na różne aspekty naszego życia. Od zdrowia i środowiska aż po globalną świadomość i działania prewencyjne. Z jednej strony piasek znad Sahary może wpływać pozytywnie na jakość gleb, a z drugiej może być przyczyną zmniejszonej widoczności czy złej jakości powietrza co przekłada się na nasze negatywnie samopoczucie oraz zdrowie.

Naukowcy informują – pył znad Sahary ponownie dotarł do Polski i to zjawisko będzie się powtarzać.