ABC alergii ZAPOBIEGANIE ALERGII

Alkohole w alergii

Alkohole w alergii

Czyste alkohole nie uczulają

Ten fakt jest niepodważalny, po prostu przez wzgląd na budowę chemiczną alkoholu nie może on być alergenem pełnym. Ewentualnie, w rzadkich przypadkach, jego cząsteczka może działać jako hapten, czyli cząstkowy antygen, który uczula po połączeniu z białkiem.

Reakcje alergiczne spowodować mogą inne czynniki zawarte w alkoholach – takich jak piwo czy wino. Zwykle są to objawy nietolerancji podobne do reakcji alergicznej – katar, pokrzywka, astma oraz zaczerwienienie i świąd skóry.

Jak z większością leków, tak i z przeciwhistaminowymi i innymi stosowanymi w leczeniu alergii, np. antybiotykami, alkohol wchodzi w reakcje, najczęściej niepożądane i niebezpieczne dla zdrowia. Dla alergików ważna jest informacja, że leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji w zetknięciu z alkoholem powodują niekorzystne reakcje ośrodkowego układu nerwowego.

Czy alkohol powoduje wyrzut histaminy?

Alkohole w alergiiMimo iż istnieje możliwość bezpośredniego wywołania przez alkohol procesu degranulacji komórek tucznych i bazofilów, czyli ich rozpadu i w efekcie uwolnienia histaminy, to wydaje się to w rzeczywistości mało prawdopodobne. Za to niektóre badania sugerują, że czynnikiem powodującym wyrzut histaminy, zwłaszcza w astmie indukowanej, może być aldehyd octowy, który powstaje w wyniku utlenienia alkoholu etylowego.

Jednocześnie odpowiedzialny jest on za popularny “syndrom dnia następnego”. Ponadto alkohol może też hamować jedną z dróg metabolizmu histaminy, a tym samym podwyższać jej stężenie w organizmie.

Alkohol jako katalizator

Najczęściej jednak jest tak, że alkohol jest swego rodzaju katalizatorem, który powoduje, przyspiesza lub nasila reakcje nietolerancji lub alergiczne na czynnik, który zawarty bywa w drinkach (soki, dodatki smakowe) lub zawarty jest w piwie lub winie.

Alkohol może przyczynić się do wystąpienia objawów alergii lub nietolerancji, może też nasilać istniejące alergie, a także stanowić czynnik wyzwalający reakcje alergiczne na alergeny pokarmowe.

Natomiast piwo i wino oraz napoje alkoholowe mogą zawierać alergeny i składniki powodujące objawy nietolerancji. Co ciekawe – reakcje nietolerancji mogą wystąpić nie tylko po jego spożyciu, ale również po wdychaniu aerozoli z jego zawartością.