Alergie pokarmowe POZOSTAŁE ALERGIE POKARMOWE

Kawa, alergia i astma

Kawa, alergia i astma

Ziarna zielone i prażone

Co prawda alergia na kawę zdarza się rzadko, jednak jest możliwa, a szczególnie na nią narażone są osoby pracujące przy obróbce kawy. Pracownicy zakładów przetwórstwa podlegają długiej ekspozycji na ich alergeny. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia tego schorzenia jest także palenie papierosów i atopia. Częste u nich są objawy ze strony dróg oddechowych, zwłaszcza spojówek i nosa.

Badanie na zwierzętach wyciągów z kawy zielonej i prażonej wykazało ich zupełnie przeciwne działanie.

Ziarna zielone powodowały kurczenie izolowanych mięśni gładkich, przy czym siła oddziaływania 1 g odpowiadała sile działania 1,2 mg histaminy. Natomiast rozkurczanie tych mięśni przez 1 g kawy prażonej porównywane było do efektu wywoływanego przez 2 mg teofiliny.

Kawa, alergia i astmaWciąż nie określono, czy tak samo reaguje ludzki organizm. Jakkolwiek dalsze badania wykazały istnienie dwóch istotnych dla ludzi alergenów zawartych w ziarnach kawy. Pierwszy z nich w traci swoje właściwości uczulające w procesie prażenia, natomiast drugi jest identyczny z alergenem rącznika pospolitego, a dostaje się do kawy już po jej zapakowaniu do worków.

Kofeina pseudoalergenem

Kawa będzie pseudoalergenem i wywoła reakcje organizmu tylko wtedy, gdy jesteś na nią nadwrażliwy. Kofeina zawarta w kawie może spowodować ciężką pokrzywkę, taka nadwrażliwość z reguły łączy się z atopią lub nadwrażliwością na leki przeciwzapalne.

Ponadto kofeina działa na kanały wapniowe, co może mieć wpływa na uwalnianie mediatorów. Aby upewnić się o negatywnym wpływie kawy na Twój organizm powinieneś z pomocą lekarza alergologa przeprowadzić test. Jednak nie któryś z testów skórnych, gdyż te z reguły dają wyniki ujemne. Najlepszy efekt przyniesie doustna próba prowokacyjna z 25 mg kofeiny.

Aby mieć stuprocentową pewność, że to kofeina jest motorem napędowym reakcji pseudoalergicznej, przed następnym identycznym badaniem podaje się lek przeciwhistaminowy. Jeśli pokrzywka się nie pojawi potwierdzi to nadwrażliwość.

Picie kawy a alergia

Kawa, alergia i astmaJeśli chodzi o wpływ kawy i kofeiny na alergie, to trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Z jednej strony mówi się np., że spożycie kawy w krajach rozwiniętych jest wyższe niż w uboższych i więcej jest tam też chorób alergicznych.

Z drugiej jednak istnieją badania potwierdzające m.in. wpływ picia kawy na zmniejszenie częstotliwości astmy. Tutaj ilość badań i głosów przemawia na korzyść popularnego napoju. Potwierdza się, że ma ona pozytywny wpływ na przepływ powietrza w płucach i należy uwzględniać jej wcześniejsze wypicie w ocenie wyników badań spirometrycznych.

Także ograniczenie wpływu niektórych czynników powodujących skurcz oskrzeli zalicza się do plusów działania kawy. Równocześnie kawa może wpływać na nasilenie niepożądanych działań metyloksantyn stosowanych w leczeniu astmy.