Kawa, alergia i astma

Ziarna zielone i prażone

Co prawda alergia na kawę zdarza się rzadko, jednak jest możliwa, a szczególnie na nią narażone są osoby pracujące przy obróbce kawy. Pracownicy zakładów przetwórstwa podlegają długiej ekspozycji na ich alergeny. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia tego schorzenia jest także palenie papierosów i atopia. Częste u nich są objawy ze strony dróg oddechowych, zwłaszcza spojówek i nosa.

Badanie na zwierzętach wyciągów z kawy zielonej i prażonej wykazało ich zupełnie przeciwne działanie.

Ziarna zielone powodowały kurczenie izolowanych mięśni gładkich, przy czym siła oddziaływania 1 g odpowiadała sile działania 1,2 mg histaminy. Natomiast rozkurczanie tych mięśni przez 1 g kawy prażonej porównywane było do efektu wywoływanego przez 2 mg teofiliny.

Kawa, alergia i astmaWciąż nie określono, czy tak samo reaguje ludzki organizm. Jakkolwiek dalsze badania wykazały istnienie dwóch istotnych dla ludzi alergenów zawartych w ziarnach kawy. Pierwszy z nich w traci swoje właściwości uczulające w procesie prażenia, natomiast drugi jest identyczny z alergenem rącznika pospolitego, a dostaje się do kawy już po jej zapakowaniu do worków.

Kofeina pseudoalergenem

Kawa będzie pseudoalergenem i wywoła reakcje organizmu tylko wtedy, gdy jesteś na nią nadwrażliwy. Kofeina zawarta w kawie może spowodować ciężką pokrzywkę, taka nadwrażliwość z reguły łączy się z atopią lub nadwrażliwością na leki przeciwzapalne.