Alergia zapewnia ochronę przed glejakiem

Przeanalizowano ponad 1000 pacjentów, z których 419 miało zdiagnozowanego glejaka pod kątem ewentualnej alergii lub astmy, a także stosowania leków, w tym antyhistaminowych, liczby alergii (na pyłki, zwierzęta, leki, żywność itd.).

Alergia okazała się ważnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju guza mózgu – im więcej rodzajów alergii wykryto u pacjenta, tym mniej prawdopodobne było, że zachoruje on na ten nowotwór.

Na ryzyko nie miał wpływu wiek, w którym zdiagnozowano alergię ani stosowanie leków antyhistaminowych, w tym również difenhydraminy, podejrzewanej o działanie rakotwórcze.
Badania potwierdzają, że jest związek pomiędzy układem odpornościowym alergików i ryzykiem rozwoju glejaka.

Źródło – PAP/ Nauka w Polsce