Ekonomiczne skutki alergii

Alergia jest dla gospodarek krajów rozwiniętych więcej niż choroby nowotworowe, najczęściej występujące u osób w wieku poprodukcyjnym. Koszty społeczne są dlatego tak wysokie, że alergia dotyka przede wszystkim dzieci i osób w wieku produkcyjnym, którzy nie tylko nie wypracowują PKB, ale wymagają dodatkowych nakładów finansowych na leczenie, dni wolne od pracy itp.

Amerykańskie dane
Badania przeprowadzone do 2009 r. w USA na osobach nieleczonych wykazały, że alergicy w czasie sezonu pylenia roślin pracowali o 10 % mniej wydajnie niż poza sezonem pylenia, zaś pracownicy fizyczni w fabryce 4-krotnie częściej popełniali błędy (wzrastała ilość wad i usterek np. w produkowanych samochodach). Straty dla gospodarki kraju spowodowane alergią są tak wysokie, że wynoszą rocznie dziesiątki miliardów dolarów, tyle, ile wynosi koszt reformy ochrony zdrowia w USA.
Niejednokrotnie alergia jest spowodowana warunkami w miejscu pracy np. nieczyszczonymi przewodami albo klimatyzacją.