Ciąża i dziecko NAJNOWSZE

Większa ochrona dzieci – rząd przyjął projekt ustawy

ochrona dzieci

Ochrona najmłodszych jest niezwykle ważna, szczególnie w przypadku osób mieszkających za granicą czy w przypadkach uprowadzeń dzieci. Rząd przyjął projekt ustawy, która porusza ten problem. Co zmieni się po jej wejściu w życie?

Ochrona polskich dzieci

Każdego roku mamy styczność z uprowadzeniami dzieci, także poza granicę naszego kraju. Bezpieczeństwo dzieci, którzy przecież też są obywatelami i mają swoje prawa, jest dla rządu ważną sprawą. W związku z tym, ministerstwo przygotowało projekt ustawy, która ma na celu reformę postępowania z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę. Projekt ustawy gwarantuje także niezbędne instrumenty prawne, które byłyby uruchamiane w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę lub zagrożenia dobru dziecka. Rząd zaznacza, że państwo powinno chronić obywateli, zwłaszcza dzieci, które potrzebują takowego wsparcia. Dzięki zmianom, Polska nie byłaby już bierna w sytuacjach uprowadzeń czy odebraniu dzieci rodzicom przebywającym za granicą, które niestety mają miejsce.

Trudna walka z organami innych państw

Odkąd otworzono granice, mnóstwo Polaków przebywa na emigracji, gdzie pracuje i wychowuje dzieci. Niestety prawo wielu państw jest twarde, jeśli chodzi o temat dzieci. Zdarza się wiele przypadku odebrania polskich dzieci, przez dane organy. A państwo polskie niewiele może w takich sytuacjach. Nowy projekt ma to zmienić. Szczególnie trudna walka dotyczy niemieckiego Jugendamt, norweskiego Barnevernet czy brytyjskiego Social Services. Instytucje te zabierają dzieci polskim obywatelom, umieszczając je w placówkach zastępczych czy u rodzin zastępczych. Tym samym uniemożliwiając lub wyjątkowo utrudniając kontakt z polskimi rodzicami oraz służbami.

Co się zmieni?

Zmiany zakładają usprawnienie działań i zapewnienie większej pomocy w przypadku odebrania dziecka czy jego uprowadzenia. Zmiany w prawie są konieczne, by zmniejszyć ilość nierozwiązanych spraw z udziałem najmłodszym i zwiększyć ich ochronę, także poza granicami kraju. W projekcie ustawy znajdziemy zapewnienie, że odebrane dziecko, jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, trafi do polskich opiekunów. Wnioski mają być szybciej rozpatrywane, przez wzgląd na dobro dziecka i pilność całej sprawy. Ministerstwo Sprawiedliwości ma zamiar przeprowadzić szkolenia kuratorów, którzy będą się takimi wnioskami zajmować. W razie wątpliwości co do wniosków, Minister będzie mógł oddać je do dokładnego zweryfikowania. Skarb Państwa pokrywałby koszty przywiezienia dziecka do Polski, zaś powiaty finansowałyby pobyt dziecka u rodziny zastępczej na terenie kraju. Jeśli chodzi o sprawy sądowe za granicą, Skarb Państwa pokryłby koszty tłumaczenia wszelkich dokumentów. dzieciDo tej pory nasz rząd mógł jedynie kierować sprawy do właściwych sądów, przez co walka o odzyskanie dzieci trwała przez długie lata. Projekt ustawy zakłada, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie miało właściwy nadzór nad prawami tego typu, dzięki czemu dzieci będą lepiej chronione, a sprawy będą miały szansę na szybki i szczęśliwy koniec.

Dobro dzieci jest niezwykle ważne. Teraz pozostaje tylko czekać, aż ustawa wejdzie w życie. Na mocy prawa ma to nastąpić po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Katarzyna Antos