ABC alergii NAJNOWSZE TESTY ALERGICZNE

Test BAT w diagnostyce alergii

test-BAT

Test BAT w diagnostyce alergii jest jedną z metod badania groźnych reakcji anafilaktycznych. Czym charakteryzuje się ten test?

Test BAT – bazotest

Nazwa testu wywodzi się z języka angielskiego – bazofil activation test i oznacza aktywację bazofilów, czyli składników białych krwinek. Bazotest stosuje się w badaniu reakcji anafilaktycznych na pokarmy, jad owadów, barwniki, antybiotyki, leki oraz inne alergeny. Dzięki niemu, alergicy mogą uniknąć niebezpiecznych reakcji, pojawiających się po kontakcie z alergenem. Bazofile są istotnymi elementami reakcji alergicznej. To właśnie bazofile wydzielają histaminę, odpowiedzialną za nagłe objawy uczulenia takie jak duszności, katar alergiczny, obrzęk gardła, krtani czy utrata przytomności a nawet śmierć. Objawy alergii mogą doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, a ten może zakończyć się dla osoby uczulonej tragicznie.

Test BAT – diagnostyka alergii

BAT

Testy alergiczne są niezbędne w ustaleniu przyczyn alergii. Przy wstrząsie anafilaktycznym ciężko je określić, jeśli nie wiemy na co jesteśmy uczuleni. Jedną z metod diagnostycznych, popularnych w alergologii, jest test BAT. Test aktywacji bazofilów jest bezpieczną alternatywą dla prowokacji alergicznej. Pobierając krew od pacjenta, nie narażamy go na niebezpieczeństwo związane z jego zdrowiem i życiem. Prowokację przeprowadza się na pobranej próbce krwi, którą inkubuje się z alergenami. Tego typu testy, często wykonuje się u osób stosujących leki, co pozwala na zmniejszenie reakcji polekowych u osób uczulonych. Współczesne metody diagnozowania alergii umożliwiają nie tylko odnalezienie przyczyn w sposób bezpieczny, ale także późniejsze, bardziej skuteczne ich leczenie. Testy skórne czy prowokacyjne ingerują bezpośrednio na nasz organizm, co niesie ryzyko pojawienia się objawów alergii i problemów z nimi związanych. Inne ich rodzaje, takie jak test BAT są więc coraz chętniej stosowane przez lekarzy alergologów.

Test BAT, stosowany w diagnostyce alergii z pewnością pomaga w rozpoznaniu niepokojących i niebezpiecznych objawów alergii, takich jak wstrząs anafilaktyczny. Warto znać różne sposoby diagnozowania uczuleń, tym bardziej, jeśli niektóre z nich są zdecydowanie bardziej bezpieczne.