Po Światowym Tygodniu Alergii - alergia w Polsce nie zmniejszy się

Badania epidemiologiczne wskazują, że występowanie alergii wzrasta zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Jak informuje Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) choroby alergiczne to astma, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka i obrzęk angioneurotyczny, anafilaksja, alergia na leki i pokarmy, które dotyczą całej populacji, w każdym wieku, bardzo często dzieci i młodzieży.

Według danych WAO około 30-40 proc. populacji świata cierpi z powodu alergii.

  • ponad 300 mln ludzi na świecie choruje na astmę oskrzelową – i aż 250 tys. osób umiera każdego roku z jej powodu
  • rosną koszty leczenia chorób alergicznych – w USA w 2007 r. bezpośrednie koszty walki z alergią wyniosły ponad 40 mld USD

Jak wypadają Polacy?
W programie Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) przeprowadzonym na 22,5 tys. respondentów z 8 największych miast Polski oraz regionu rolniczego Zamojszczyzny wykazano, że u co drugiego Polaka można stwierdzić dodatnie testy skórne z powszechnymi alergenami powietrznopochodnymi.

Po Światowym Tygodniu Alergii - alergia w Polsce nie zmniejszy sięChoroby alergiczne występują u prawie 15 mln Polaków to –

  • katar alergicznyu ponad 20 proc. Polaków,
  • objawy astmy u prawie 12 proc.,
  • atopowe zapalenie skóry u ok. 7-9 proc.,
  • inne schorzenia alergiczne u następnych 4-5 proc. na terenie wielkich miast oraz znacznie rzadziej w czystym ekologicznie, choć pełnym alergenów, środowisku wiejskim.

W porównaniu z innymi regionami Europy Polska należy do państw najbardziej dotkniętych tym problemem (obok Wlk. Brytanii i Niemiec). Analiza danych z ostatnich 20 lat wskazuje, że utrzymuje się się wzrost zachorowań na alergię. Zdaniem ekspertów nie ma dużych szans, by w najbliższej przyszłości zmniejszyło się występowanie chorób uczuleniowych w Polsce.

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia