ASTMA Rodzaje alergii i Uczulenia

Ministerstwo Zdrowia zapowiada program dla chorych na ciężką astmę alergiczną

Ministerstwo Zdrowia zapowiada program dla chorych na ciężką astmę alergiczną

Projekt programu terapeutycznego zostanie przekazany prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych celem wydania rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie zakwalifikowania go jako świadczenia gwarantowanego. Minister zdrowia podejmie negocjacje cenowe z producentem leku dla astmatyków.

Resort przypomina, że pacjenci chorzy na astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc mają zapewniony dostęp do świadczeń gwarantowanych w postaci produktów leczniczych w ramach wykazów leków refundowanych.

Aktualne wykazy leków refundowanych w ramach choroby przewlekłej:

  • astma,
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
  • eozynofilowe zapalenie oskrzeli

obejmują takie grupy substancji czynnych jak: glikokortykosteroidy wziewne, też w połączeniu z beta2-mimetykiem z ryczałtową odpłatnością pacjenta oraz leki przeciwleukotrienowe z 30 proc. odpłatnością pacjenta.
Natomiast w ramach wykazów leków uzupełniających z 50 proc. odpłatnością pacjenta chorzy mają gwarantowany dostęp do leków przeciwalergicznych, których koszt refundacji w 2010 r. to ok. 65 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada program dla chorych na ciężką astmę alergicznąResort informuje, że leki dla chorych na astmę i choroby płuc stanowią prawie 13 proc. całkowitej refundacji.

Do końca ubiegłego roku z terapii biologicznej w kraju korzystało ok. 50 osób. Leczenie omalizumabem – jako terapię niestandardową w ramach lecznictwa zamkniętego – stosowano za specjalną zgodą płatnika. Ponieważ leczenie takie jest stosunkowo drogie, dostęp do niego był ograniczony.
Od stycznia 2011 r. NFZ nie wydaje zgody na dalsze finansowanie takiego leczenia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia