DOM ALERGIKA Życie z alergią

Kładąc podłogę uważaj na kleje wodorozcieńczalne

kleje wodorozcieńczalne

Lotne związki organiczne z materiałów i wyrobów budowlanych znacznie wpływają na jakość powietrza w domu czy mieszkaniu – szczególnie te do dużych powierzchni jak materiały podłogowe i kleje do nich, gdzie stosunek powierzchni podłogi do kubatury wynosi ok. 0,4l m2/m3.

Ważne jest też, w jak dużych ilościach stosujemy taki wodorozcieńczalny klej – nierzadko aż 800 g na każdy m2 powierzchni podłogi, co powoduje naprawdę wysokie stężenie związków organicznych.

Kleje wodorozcieńczalne są uważane za wolne od rozpuszczalników, ale nie do końca słusznie. Zawierają bowiem w swoim składzie do kilku procent rozpuszczalników (kleje rozpuszczalnikowe mają ich ok. 20%).

Żywice syntetyczne w ich składzie bazują m.in. na związkach etylenowych, akrylanowych, poliwinylooctanu i innych octanów, na żywicach naturalnych i wypełniaczach nieorganicznych. W składzie często znaleźć można również kwas octowy.

Co może nam zaszkodzić?

kleje wodorozcieńczalneToksykolodzy wyodrębniają w ich składzie jako substancje niebezpieczne 2-etanol i 2-fenoksyetanol. Poziom emisji szkodliwych związków oczywiście znacznie zmniejsza się w czasie (po miesiącu – nawet 40-200-krotnie).

Podczas prac remontowych (kładzenia podłogi) szczególnie astmatycy i alergicy nie powinni wówczas przebywać w mieszkaniu, a same pomieszczenia, bez względu na pogodę, trzeba dobrze wietrzyć przez pierwsze dwa tygodnie po zastosowaniu kleju. 14 dni to właśnie średni okres emisji niepożądanych związków.

Oczywiście emisje poszczególnych związków różnią się nie tylko ich stężeniem czy długością czasu emisji, ale i poziomem szkodliwości dla zdrowia.

Dlatego warto zwrócić uwagę, czy w stosowanym przez nas kleju jest szkodliwy 2-(2-butoksyetoksy) etanol czy jego octan. Niestety nie wszystkie związki mają zdiagnozowaną toksyczność i wpływ na nasze zdrowie.

Podsumowując – warto pamiętać, że niektóre kleje wodorozcieńczalne mogą uwalniać lotne związki organiczne nawet po upływie 28 dni od ich użycia do klejenia podłogi, a emitowane związki mogą działać szkodliwie w zakresie nieznanym nawet przez lekarzy i naukowców z dziedziny toksykologii.
(PFN)

Źródło – Emisja chemiczna z podłogowych klejów wodorozcieńczalnych/ Zakład Toksykologii Środowiska Akademii Medycznej w Gdańsku, E. Sitko, R. Wiglusz, G. Nikel, I. Pecka, M. Cempel; Roczn. PZH nr 56/3