Kiedy wysiłek powoduje reakcje alergiczne

Czym jest EIA i FDEIA? Skróty te pochodzą od ang. Exercise-Induced Anaphylaxis (EIA) czyli anafilaksja indukowana wysiłkiem i Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis (FDEIA) czyli anafilaksja związana z wysiłkiem i spożywanym pokarmem.

Objawy tych chorób alergicznych mogą wystąpić po lub w trakcie wysiłku fizycznego.

W skali globalnej szacuje się, że EIA występuje u 0,03% populacji, a FDEIA u 0,017%. Ich objawy są typowe dla uczuleń: pokrzywka, świąd, obrzęk, zaczerwienienie skóry czy duszności.

Reakcje mogą wystąpić w trakcie wysiłku, ale też po jego zakończeniu, istnieje też możliwość odwrotnej kolejności – najpierw wysiłek, a potem alergizujące pożywienie.

Kto i czym jest zagrożony?

Kiedy wysiłek powoduje reakcje alergiczneNa EIA i FDEIA najbardziej narażone są osoby młode, rzecz jasna uprawianie sportu również jest czynnikiem predestynującym do zapadalności na nie. Stwierdzono także, że oba schorzenia występują rodzinnie, a nieco częściej dotykają mężczyzn.

Jednocześnie wraz ze zwiększeniem użytkowania kwasu acetylosalicylowego (głównie w postaci leków nasercowych) coraz więcej przypadków notuje się wśród osób starszych, ponieważ ten składnik stymuluje organizm do specyficznych reakcji na spożyte wcześniej pokarmy.