Geny i choroby - czyli skąd biorą się alergie?

Współczesna nauka nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest powodem alergii, ale wyjaśniła wiele i najczęstsze przyczyny są znane.

Alergia to reakcja organizmu na zazwyczaj nieszkodliwe czynniki, w której pośredniczą przeciwciała IgE.

Generalnie jest to sytuacja, w której nasz organizm nie radzi sobie z jakąś substancją – pyłkiem kwiatowym, pokarmem lub lekiem. Istotną rolę przypisuje się także pasożytom, które występują w naszym przewodzie pokarmowym, gdy nasza dieta jest nieodpowiednia.

Geny i atopia

Jak dowodzą badania, alergia jest chorobą rodzinną, wobec czego uwarunkowania genetyczne mają spory wpływ na to, czy jesteś alergikiem.

Ponadto atopia, czyli zwiększona produkcja immunoglobuliny IgE przez organizm, która dotyczy 20% osób żyjących na świecie, również podnosi ryzyko alergii.

Co gorsza – także jest ona przekazywana genetycznie przez rodziców, a jeśli oboje ją mają, to szansa na atopię u dziecka wynosi 50%. Jednocześnie zmiany w środowisku naturalnym, wydłużanie się okresów pylenia roślin przez efekt cieplarniany, czy coraz większe skażenie powietrza substancjami często do tej pory nie znanymi ludzkiemu organizmowi nie pozostają bez znaczenia.

Psychika, ekspozycja i inne ważne choroby

Geny i choroby - czyli skąd biorą się alergie?Jeśli wciąż przebywasz w pomieszczeniach z dużą liczbą alergenów, np. zwierzęcych lub pracujesz w miejscu, gdzie jesteś eksponowany na dym papierosowy lub spaliny samochodowe, to również zwiększa szansę na alergię.

Poza tym, choroby takie jak astma, przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP), częste infekcje dróg oddechowych predestynują do bycia alergikiem. W ostatnim czasie coraz większą rolę przypisuje się także stanowi psychicznemu w alergiach. Dowiedziono m.in., że depresja wpływa na uczulenia, a wielu specjalistów przypisuje pejoratywnym uczuciom wzmacnianie objawów alergicznych.