Jakość życia chorych na POChP można i trzeba poprawić

Inwestycja w tego typu działanie jest opłacalna, bo ciężkie postacie POChP i zaostrzenia choroby, będące główną przyczyną hospitalizacji, generują najwięcej wydatków z budżetu państwa – POChP generuje bowiem więcej kosztów niż astma i zapalenie płuc.

POChP to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych. Na świecie cierpi na nie ok. 210 mln osób, a w Polsce 2 mln. Już teraz schorzenie to znajduje się na czwartym miejscu wśród przyczyn umieralności ludzi na świecie – po zawałach serca, udarach mózgu i zapaleniu płuc. Ale podczas gdy liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia systematycznie spada, krzywa zachorowań na POChP i umieralność z jej powodu rośnie w bardzo szybkim tempie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do 2030 r. schorzenie to przesunie się na trzecie miejsce wśród przyczyn umieralności.

Jakość życia chorych na POChP można i trzeba poprawićCharakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym zwężeniem oskrzeli i stopniowo może doprowadzić do inwalidztwa oddechowego, kiedy chory nie może o własnych siłach przejść z pokoju do pokoju i wymaga pomocy innych osób. Choroba rozwija się na podłożu stanu zapalnego, który toczy się w układzie oddechowym jako reakcja na drażniące pyły lub gazy.

Głównym czynnikiem ryzyka POChP jest palenie tytoniu

Palacze stanowią aż 90 proc. wszystkich pacjentów z tym schorzeniem. Pozostali np. z powodów zawodowych – byli narażeni na toksyczne pyły i gazy lub są / byli biernymi palaczami.