ABC alergii LECZENIE ALERGII

Immunoterapia podjęzykowa SLIT w alergii

Immunoterapia podjęzykowa SLIT w alergii

Jest to stosunkowo młoda dziedzina badań, a w ostatnich latach powstało wiele opracowań poruszających tematykę jej działania.

Skuteczność SLIT w alergii sezonowej
Jako pierwszą potwierdzono badaniami w 2002 r. skuteczność immunoterapii podjęzykowej u dorosłych, którzy cierpieli na alergiczny nieżyt nosa z uczuleniem na pyłki traw. Potwierdzono w nich zmniejszenie nasilenia objawów alergicznych. Metaanalizy wcześniejszych badań pozwoliły na skonkretyzowanie tych wniosków i w 2006 r. stwierdzono, że długość leczenia nie jest bez znaczenia.

Znacznie lepiej SLIT działa w cyklu co najmniej 12 miesięcy stosowania, a także, gdy leczenie rozpocznie się na 8 tygodni przed początkiem pylenia. Dalsze prace dotyczyły pacjentów z sezonowym nieżytem nosa i spojówek o umiarkowanie ciężkim i ciężkim przebiegu. I tu również potwierdzono redukcję objawów uczuleniowych o 30% w pierwszym sezonie stosowania i o 36% w kolejnym. Leki interwencyjne nie były pacjentom już tak potrzebne, używali ich odpowiednio o 38% i 46% mniej.

Mimo że istnieją oczywiste korzyści, jak

  • oszczędność czasu pacjenta i opiekunów,
  • bezbolesność
  • wysokie bezpieczeństwo w korzystaniu z metody SLIT,

Wciąż nie jest jednoznacznie potwierdzona jej skuteczność u dzieci. Jakkolwiek w ostatnich latach coraz więcej naukowców skłania się ku poglądowi, że ma ona takie samo lub bardzo podobne oddziaływanie, co na dorosłych. Potwierdzają się przypuszczenia nie tylko o zmniejszanie objawów alergii sezonowych, ale także astmy sezonowej – towarzyszącej objawom nieżytu nosa oraz zużycia leków doraźnych i poprawę niektórych wskaźników spirometrycznych.

Skuteczność SLIT w alergiach całorocznych
Pojedyncze badania porównujące metodę iniekcyjną z podjęzykową w leczeniu alergicznego nieżytu nosa z uczuleniem na roztocza kurzu domowego świadczą o mniejszej skuteczności metody SLIT. Natomiast zebrane w 2007 r. badania dowodzą rzeczywistej skuteczności SLIT w astmie u dzieci z uczuleniem na roztocza oraz pyłki roślin. Niestety w tym przypadku, jak i wielu innych z tego zakresu, niejednorodność analizowanych badań uniemożliwia opieranie się tylko na nich. Równocześnie dwa osobne procesy naukowe przekonują o wpływie SLIT na poprawę kontroli astmy. Wynika z nich, że dzieci oraz młodzież powyżej 14. roku życia leczone przez długi okres (3 lata) tą metodą mogą zmniejszać dawki stosowanych glikokortykosteroidów wziewnych.

Immunoterapia podjęzykowa SLIT w alergiiWciąż istnieje potrzeba kolejnych badań nad działaniem SLIT, ale już potwierdziła się jej skuteczność w leczeniu alergii sezonowych. Alergie całoroczne i SLIT, a także pomijany do tej pory w immunoterapii podjęzykowej aspekt alergii pokarmowych również wymagają prób i testów, a dotychczasowe wyniki prognozują interesujące wyniki.