ASTMA Rodzaje alergii i Uczulenia

3 maja Światowy Dzień Astmy

3 maja Światowy Dzień Astmy

czyli Światową Instytut Zwalczania Astmy w celu poprawy świadomości czym jest astma i jak ją u siebie zdiagnozować i opieki nad astmatykami na całym świecie.

Wielu astmatyków nie ma świadomości, że ich problemy oddechowe to właśnie astma, wymagająca leczenia i bieżącego diagnozowania objawów.
Jak co roku instytuty i ośrodki z całego świata zajmujące się astmą jednoczą się w celu podniesienia świadomości społecznej i wypracowania metod poprawy leczenia astmy na całym świecie.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Astmy będzie Możesz kontrolować astmę. Tegoroczna impreza jest kontynuacją działań z ostatnich kilku lat i jest zgodna z programem kontroli astmy określonym w wytycznych GINA.

W Światowy Dzień Astmy w 2010 r., GINA rozpoczęła globalną kampanię, mającą na celu zachęcenie rządów, służby zdrowia i pracowników służby zdrowia do starań nad poprawą kontroli astmy i zmniejszenia hospitalizacji astmatyków o 50% do roku 2015. W tym roku GINA rozpocznie kolejny etap kontroli astmy Challenge z internetowego systemu gromadzenia danych dla krajów na całym świecie, aby śledzić ich postępy w redukcji leczenia szpitalnego. Internetowy system gromadzenia danych został opracowany we współpracy z University of British Columbia i będzie się mieścić w http://www.core.ubc.ca/Asthma/GINA. Dodatkowe informacje na temat korzystania z systemu zbierania danych ukażą się podczas Światowego Dnia Astmy.

3 maja Światowy Dzień AstmyMamy kontrolę nad astmą, gdy – • objawy astmy są minimalne
• nie budzimy się w nocy z jej powodu
• nie ma (lub jest minimalna) konieczność stosowania leczenia objawowego
• jesteśmy zdolni do normalnej aktywności fizycznej i ruchu
• mamy normalne (lub prawie normalne) wyniki badań czynności płuc (PEF i FEV1)
• nie mamy – lub bardzo rzadko – napadów astmy.

Strategia na rzecz utrzymania kontroli astmy jest określona w GINA Globalnej Strategii Asthma Management and Prevention i wymaga czterech wzajemnie powiązanych elementów terapii:

• współpracy pacjenta z lekarzem
• identyfikacji i zmniejszenia narażenia na czynniki ryzyka
• oceny, leczenia i monitorowania astmy
• reakcją w zaostrzeniach astmy.

W każdym kraju akcji w ramach ŚDA towarzyszyć będą –

3 maja Światowy Dzień Astmy– plakaty, billboardy, naklejki, artykuły prasowe oraz reklamy radiowe dotyczące kontroli astmy i kampanii dotyczącej ograniczeń w hospitalizacji astmy i sposobów osiągnięcia kontroli astmy.

– w Światowy Dzień Astmy 2011 – koncerty muzyczne i inne występy z udziałem znanych astmatyków

– zawody sportowe i prezentacje historii osiągnięć sportowych astmatyków – przykłady skutecznego leczenia astmy

– współpraca z instytutami i klinikami, targi zdrowia

Pierwszy Światowy Dzień Astmy w 1998 był obchodzony w ponad 35 krajach; z roku na rok rozrasta się o kolejne kraje i obecnie stał się jednym z najważniejszych na świecie wydarzeń w zakresie astmy.

Źródło – Ginasthma.com