Immunoterapia alergenowa

Immunoterapia alergenowa – czyli swoista – jest stosowana od 100 lat. Dzisiejsze szczepionki są dobrze oczyszczone, skuteczne i bezpieczne – najbardziej ze wszystkich metod ingerują w mechanizmy alergii.

Mimo pojawienia się wielu metod leczenia alergii jej znaczenie nie zmalało. Immunoterapia nie tylko ingeruje w zapalenie alergiczne i łagodzi objawy po kontakcie z uczulającym alergenem.

Dobrze dobrana i stosowana szczepionka hamuje rozwijanie się alergii atopowej i zapobiega powstawaniu nowych uczuleń.
Jest jedyną formą leczenia atopowej formy alergii, uwzględniając złożoność choroby w wielu narządach.

Ponadto działa na tyle długo, że odczulanie jest skuteczne długo po okresie leczenia. Ale nie zastępuje leczenia farmakologicznego i nie zaradzi narażeniu na kontakt z alergenem.

Skuteczność szczepionki na alergię

Immunoterapia alergenowaOdczulanie jest w pełni skuteczne tylko u niektórych chorych – nie każdy alergik kwalifikuje się do immunoterapii i nie zawsze udaje się dobrać właściwą szczepionkę. Problem występuje też z prawidłowym i długotrwałym podawaniem.

Dobrze zdiagnozowana alergia (szczegółowo – klinicznie i immunologicznie, uwzględniając specyfikę uczulających alergenów i indywidualną wrażliwość pacjenta) to efekt oceny w długim czasie – nawet po latach stałego monitorowania. Kwestią pozostaje czy wszyscy lekarze posiadają wystarczające umiejętności i doświadczenie, by tak specjalistyczne leczenie przeprowadzić możliwie najskuteczniej.

Czytaj więcej w książce Immunoterapia alergenowa Wyd. Mediton