Galaktozemia

Efekt jest taki, że w organizmie powstają toksyczne produkty prowadzące do zaburzeń psyche i soma – nawet ciężkich uszkodzeń wątroby, mózgu czy oczu.

Niestety galaktozemia może wystąpić nawet u noworodków, powodując u nich napady krzyku, trudności w piciu i ciężkie zaburzenia w rozwoju.

Nie ma wtedy innej rady niż wyeliminowanie z diety laktozy – wszelkich produktów mlecznych na czele z mlekiem, ale i warzyw strączkowych, podrobów, leków i preparatów z laktozą lub galaktozą, która powoduje niejednokrotnie trwały uszczerbek na zdrowiu – mimo restrykcyjnej diety wykluczającej.

Wymagane jest wówczas stosowanie terapii całego organizmu.
(MCN)