ABC alergii, CHOROBY ALERGICZNE

Galaktozemia

Glakozemia jest to sporadycznie występująca choroba przemiany materii, powodująca, że choremu brakuje enzymu przekształcającego jeden ze składników laktozy w glukozę.

Czytaj więcej