Bardzo często alergia u dzieci jest trudna do zdiagnozowania, gdyż jej objawy przypominają zwykłe przeziębienie. Jednakże uporczywe kichanie, łzawienie oczu, a zwłaszcza pokrzywka występująca na całym ciele lub też np. na brodzie, mogą świadczyć o występowaniu u dziecka reakcji alergicznej na konkretny alergen. W związku z powyższym nie zwykle ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie alergii u dziecka. Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka alergii u dzieci pozwala na dobranie odpowiednich metod leczenia oraz nierzadko umożliwia całkowite wyeliminowanie alergii. Należy podkreślić, iż w przypadku dzieci najczęściej nie jest stosowana tradycyjna metoda diagnostyczna, jaką są testy skórne – polegające na nakłuwaniu skóry igłami z kroplą alergenu, w przypadku gdy po upływie 15-20 minut występuje w miejscu ukłucia obrzęk świadczy to alergii na daną substancję, stosuje się u nich mieszankę alergenów, w celu zmniejszenia liczba ukłuć lub też badanie krwi.

Alergia u dzieci

Alergie są jednym z najpoważniejszych obecnie schorzeń, na które cierpią nie tylko  dorośli, ale również coraz częściej i dzieci. Mechanizm powstanie reakcji alergicznej na dany alergen u dzieci, polega na nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego na nieszkodliwe substancje, dotychczas tolerowane przez organizm np. owoce czy też pyłki traw. Objawami alergii u najmłodszych może być nieżyt nosa i spojówek, ataki kichania, wodnisty katar, nieustępujący po kilku lub kilkunastu dniach, duszności, świszczący oddech, pokrzywa, wysypka, problemy ze snem czy też podwyższona temperatura. U dzieci bardzo często występuje reakcja alergiczna na nowe nieznane dotąd produkty pokarmowe czy też na użądlenie owada np. pszczoły lub osy.

Rozpoznanie alergii u dzieci

W celu rozpoznania alergii stosowane są różnego rodzaju badania. Jednym z nich jest oznaczanie w krwi dziecka poziomu przeciwciał – immunoglobulin klasy E(IgE). Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenie testów skórnych – jednakże u dzieci są one rzadko stosowane, ze względu na ograniczenie ilości ukłuć u najmłodszych pacjentów.

diagnostyka alergii

Diagnostyka alergii

Oznaczenie stężenia przeciwciał całkowitych IgE polega na wykrywaniu pojedynczych alergenów testami III generacji czy też oznaczenie alergenów w panelach, umożliwiających wykrycie IgE skierowanych przeciwko wielu czynnikom alergizującym w trakcie jednego badania. Cząsteczka IgE pośredniczy w reakcji nadwrażliwości typu I i ponosi odpowiedzialność za reakcję  anafilaktyczną, astmę, alergiczny nieżyt nosa, alergie pokarmową i egzemę. Alergeny te podzielono na pokarmowe i wziewne. IgE jest miejscem kontaktu alergenu z komórkami układu odpornościowego. Znajduje się ono na powierzchni tychże komórek. Stężenie całkowite IgE przekraczające 300 U/ml świadczy o podwyższonym ryzyku wystąpienia reakcji alergicznej. Tego rodzaju badanie bardzo często stosowane są u dzieci, wówczas wykorzystuje się np. mieszanki traw, pleśni czy też żywności.

 

Diagnostyka alergii u dzieci

U dzieci stosowane są również oprócz wyżej wymienionych technik diagnozowania alergii także eozynofilia – wymaz z nosa. Badanie to jest przydatne w rozpoznawaniu alergicznego nieżytu nosa oraz w dokonywaniu oceny wskazań, jak i przeciwwskazań do stosowania leków aplikowanych nosowo. Kolejnym badaniem jest C1 inhibitor aktywność (C1 inhibitor stężenie) pozwalającym na wykrycie zaburzeń funkcji inhibitora C1 powodującym obrzęki o ciężkim przebiegu.

 

Natalia Łukaszewska