astma a sport

Ciężkość skurczu oskrzeli wywołany wysiłkiem jest związany z eozynofilią w krwi obwodowej i w ślinie oraz w surowicy. Ale jak wysiłek fizyczny wpływa na nasilenie stanu zapalnego, będącego zaczątkiem astmy?

Kiedy może wystąpić nasilenie objawów?

Wystąpienie powysiłkowego skurczu oskrzeli może u części chorych (głównie tych nieleczonych przeciwzapalnie) prowadzić do jego nasilenia. W następstwie intensywnego wysiłku fizycznego prowadzącego do skurczu oskrzeli u chorych na astmę dochodzi do uszkodzenia i aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego, nasilenia procesu zapalnego i nadreaktywności oskrzeli.

Pomocne w astmie

Lecz niektóre badania wskazują, że wysiłek fizyczny może mieć korzystny wpływ na szereg parametrów związanych z procesem zapalnym w astmie. Regularny trening fizyczny ogranicza proces zapalny oraz przebudowę oskrzeli i poprawia mechanikę oddychania.

W badaniach przeprowadzonych u chorych na średnio ciężką i ciężką astmą wykazano, że regularny wysiłek fizyczny zmniejsza stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym oraz eozynofilię (wzrost białych krwinek) w plwocinie. Regularny wysiłek u dzieci chorych na astmę prawidłowo leczonych poprawia wydolność fizyczną i nie nasila stanu zapalnego.

astma a sportZapamiętaj – u chorych na astmę regularne rekreacyjne uprawianie sportu nie ma negatywnego wpływu na układ oddechowy, poprawia ogólny stan zdrowia i rozwój fizyczny. Jednak wymaga to odpowiedniego leczenia przeciwzapalnego, właściwej kontroli choroby, wyboru odpowiedniej dyscypliny i warunków uprawiania tej aktywności fizycznej.

Źródło – konferencja MEDITON 2-4.06.2011/ Ziemowit Ziętkowski; Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku