Choroby atopowe, a głównie astma przyczyną zgonów - czy jest się czego bać?

Nawet bardzo dokuczliwe objawy ANN i AZS nie są bezpośrednią przyczyną śmierci.

Zgony bywają następstwem użądleń (głównie przez pszczoły czy osy, co wywołuje wstrząs anafilaktyczny, uniemożliwia oddychanie), jednak najcięższy przebieg ze wszystkich schorzeń alergicznych ma astma.

Z jej powodu umiera 8 na 100 tys. mieszkańców krajów wysoko uprzemysłowionych i niestety ten odsetek wzrasta od lat 60. ub. wieku.

Chorzy na przewlekłą ciężką postać astmy są najczęstszymi ofiarami alergii, przy czym większy odsetek zgonów występuje u kobiet niż u mężczyzn, a ryzyko zgonów rośnie wraz z wiekiem. Co 5-6 astmatyk po zagrażającym życiu napadzie duszności umiera w wyniku astmy, z czego co 10 w ciągu roku od takiego napadu.

Dane te są cyklicznie weryfikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i publikowane w raportach dotyczących zapobiegania astmie. W Polsce badania nad częstością występowania poszczególnych schorzeń alergicznych u dorosłych i dzieci zajmuje się od lat Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
dr Paweł F. Nowak

Źródła – WHO Workshop Report – Global inititative for asthma, 1995; Sears MR – Worldwide trends in asthma mortality, 1991 oraz T. Schafer i J. Ring – Epidemiology of allergic diseases