Brak refundowanych działań w zakresie alergii

A to utrudnia istotnie diagnostykę i kontrolę tej choroby.

Pod dużym znakiem zapytania stoi także dalsze wykonywanie immunoterapii, która jest rozliczana obecnie jako zwykła wizyta lekarska, a w rzeczywistości wymaga większego zaangażowania środków i innego standardu gabinetu niż normalna wizyta.
Aktualny stan rzeczy ogranicza stosowanie w leczeniu alergii tej procedury, której znaczenie i rola dla zdrowia publicznego zostały ostatnio podkreślone przez Europejską Deklarację Immunoterapii – zaakceptowaną i promowaną przez wszystkie kraje europejskie.
Brak refundowanych działań w zakresie alergiiPilnie potrzebna jest jak najszybsza weryfikacja procedur, które zostały zmodyfikowane na niekorzyść ośrodków i pacjentów.

Należy podkreślić, że obowiązujące od 1 lipca przepisy znacznie utrudniają prowadzenie praktyki alergologicznej zgodnej z najnowszymi wytycznymi, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjentów z alergią.

Źródło – Polskie Towarzystwo Alergologiczne – pta.med.pl