Zanieczyszczenie powietrza bije rekordy zimą

Zanieczyszczenie jest szczególnie odczuwalne w okresie zimowym na terenach niezurbanizowanych, gdzie mieszkańcy ogrzewają mieszkania piecami.

– Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie wysokoemisyjnych źródeł energii może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia chorych cierpiących na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych, takie jak astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc – mówi dr n. med. Piotr Rapiejko, dyrektor Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych.

Poprawa jakości powietrza

może wpłynąć na zmniejszenie kosztów leczenia tych chorych oraz na zahamowanie dalszego wzrostu zachorowań. Nakłady na profilaktykę okazują się być we wszystkich symulacjach wielokrotnie niższe od kosztów leczenia powikłań i kosztów związanych ze spadkiem produktywności osób chorych.

Forum FREE zleciło TNS OBOP przeprowadzenie badań nt. wpływu wysokiej emisji gazów na zdrowie. Okazuje się, że tylko 30% Polaków dostrzega korzyści dla zdrowia wynikające z wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych.

Źródło – RR/Rynek Zdrowia