Rodzaje wykwitów pokrzywkowych

Mechanizm IgE-zależny

Szacuje się, iż mechanizm IgE-zależny odpowiada za 23-25% przypadków AZS. Warto jednak podkreślić, iż niewielu pacjentów zmaga się z „czystym” atopowym zapaleniem skóry. Zazwyczaj mechanizmowi IgE-zależnemu towarzyszą inne zaburzenia. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość pacjentów boryka się z mieszanym typem immunologicznym. Oznacza to, iż działają u nich różne mechanizmy:

  • IgE-zależne
  • nie-IgE-zależne
  • alergiczne
  • niealergiczne.

Mechanizmy powstawania AZSW sytuacji, gdy choroba ma mieszane podłoże immunologiczne, testy punktowe okazują się niewystarczające. Na ich podstawie nie można jednoznacznie określić przyczyny przypadłości.

Alergia komórkowa a AZS

W przypadku AZS, będącego następstwem alergii komórkowej, mamy do czynienia z nieprawidłowym funkcjonowaniem limfocytów. Ogromną rolę w rozwoju atopowego zapalenia skóry odgrywają limfocyty Th1, które wraz z makrofagami, komórkami Langerhansa wchodzą w skład nacieku zapalnego w skórze. Za AZS, które ma podłoże alergii komórkowej, odpowiadają alergeny, które dostają się do organizmu drogą pokarmową, wziewną lub w wyniku bezpośredniego kontaktu. Przyczynę choroby można określić, wykonując atopowetesty płatkowe lub klasyczne chemiczne testy płatkowe.