Atopowe Zapalenie Skóry PRZYCZYNY ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY

Zaburzenia, które prowadzą do AZS

Rodzaje wykwitów pokrzywkowych

Mechanizm IgE-zależny

Szacuje się, iż mechanizm IgE-zależny odpowiada za 23-25% przypadków AZS. Warto jednak podkreślić, iż niewielu pacjentów zmaga się z „czystym” atopowym zapaleniem skóry. Zazwyczaj mechanizmowi IgE-zależnemu towarzyszą inne zaburzenia. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość pacjentów boryka się z mieszanym typem immunologicznym. Oznacza to, iż działają u nich różne mechanizmy:

 • IgE-zależne
 • nie-IgE-zależne
 • alergiczne
 • niealergiczne.

Mechanizmy powstawania AZSW sytuacji, gdy choroba ma mieszane podłoże immunologiczne, testy punktowe okazują się niewystarczające. Na ich podstawie nie można jednoznacznie określić przyczyny przypadłości.

Alergia komórkowa a AZS

W przypadku AZS, będącego następstwem alergii komórkowej, mamy do czynienia z nieprawidłowym funkcjonowaniem limfocytów. Ogromną rolę w rozwoju atopowego zapalenia skóry odgrywają limfocyty Th1, które wraz z makrofagami, komórkami Langerhansa wchodzą w skład nacieku zapalnego w skórze. Za AZS, które ma podłoże alergii komórkowej, odpowiadają alergeny, które dostają się do organizmu drogą pokarmową, wziewną lub w wyniku bezpośredniego kontaktu. Przyczynę choroby można określić, wykonując atopowetesty płatkowe lub klasyczne chemiczne testy płatkowe.

Mechanizm neurogenny

Czasem za rozwój AZS odpowiada mechanizm neurogenny. W organizmie chorego zachodzą następujące zjawiska. Z zakończeń włókien nerwów czuciowych uwalniane są neuropeptydy, które przyczyniają się do wzrostu przepuszczalności ścian naczyń włosowatych. Ułatwia to przepływ komórek zapalnych z naczyń krwionośnych do tkanek otaczających zakończenia nerwowe w skórze. Wśród czynników wyzwalających neuropeptydy wymienia się:

 • bodźce fizyczne
 • produkty metabolizmu ustrojowego
 • niektóre alergeny pokarmowe
 • barwniki spożywcze
 • konserwanty
 • zanieczyszczenia chemiczne wody.
  Mechanizmy powstawania AZS

Z przeprowadzonych badań wynika, iż neuropeptydy bezpośrednio przyczyniają się do uwolnienia mediatorów z komórki tucznej. W rezultacie wywołują objawy zbliżone do tych, które towarzyszą klasycznej reakcji IgE-zależnej.

Delta-6-desaturaza – zaburzenia

Czasem u podstaw AZS znajdują się zaburzenia w funkcji enzymu zwanego delta-6-desaturazą. Odpowiada on za przemianę kwasów tłuszczowych nasyconych w nienasycone, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i gospodarki tłuszczowej. Te zaburzenia przyczyniają się do świądu i suchości skóry, czyli dolegliwości, które towarzyszą AZS.

W celu określenia przyczyny AZS należy przeprowadzić szczegółowe badania. Niestety, nie zawsze przynoszą one jednoznaczną odpowiedź. Czasem choroba ma mieszane podłoże immunologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *