Atopowe Zapalenie Skóry PRZYCZYNY ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY

Zaburzenia, które prowadzą do AZS

Rodzaje wykwitów pokrzywkowych

Mechanizm IgE-zależny

Szacuje się, iż mechanizm IgE-zależny odpowiada za 23-25% przypadków AZS. Warto jednak podkreślić, iż niewielu pacjentów zmaga się z „czystym” atopowym zapaleniem skóry. Zazwyczaj mechanizmowi IgE-zależnemu towarzyszą inne zaburzenia. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość pacjentów boryka się z mieszanym typem immunologicznym. Oznacza to, iż działają u nich różne mechanizmy:

 • IgE-zależne
 • nie-IgE-zależne
 • alergiczne
 • niealergiczne.

Mechanizmy powstawania AZSW sytuacji, gdy choroba ma mieszane podłoże immunologiczne, testy punktowe okazują się niewystarczające. Na ich podstawie nie można jednoznacznie określić przyczyny przypadłości.

Alergia komórkowa a AZS

W przypadku AZS, będącego następstwem alergii komórkowej, mamy do czynienia z nieprawidłowym funkcjonowaniem limfocytów. Ogromną rolę w rozwoju atopowego zapalenia skóry odgrywają limfocyty Th1, które wraz z makrofagami, komórkami Langerhansa wchodzą w skład nacieku zapalnego w skórze. Za AZS, które ma podłoże alergii komórkowej, odpowiadają alergeny, które dostają się do organizmu drogą pokarmową, wziewną lub w wyniku bezpośredniego kontaktu. Przyczynę choroby można określić, wykonując atopowetesty płatkowe lub klasyczne chemiczne testy płatkowe.

Mechanizm neurogenny

Czasem za rozwój AZS odpowiada mechanizm neurogenny. W organizmie chorego zachodzą następujące zjawiska. Z zakończeń włókien nerwów czuciowych uwalniane są neuropeptydy, które przyczyniają się do wzrostu przepuszczalności ścian naczyń włosowatych. Ułatwia to przepływ komórek zapalnych z naczyń krwionośnych do tkanek otaczających zakończenia nerwowe w skórze. Wśród czynników wyzwalających neuropeptydy wymienia się:

 • bodźce fizyczne
 • produkty metabolizmu ustrojowego
 • niektóre alergeny pokarmowe
 • barwniki spożywcze
 • konserwanty
 • zanieczyszczenia chemiczne wody.
  Mechanizmy powstawania AZS

Z przeprowadzonych badań wynika, iż neuropeptydy bezpośrednio przyczyniają się do uwolnienia mediatorów z komórki tucznej. W rezultacie wywołują objawy zbliżone do tych, które towarzyszą klasycznej reakcji IgE-zależnej.

Delta-6-desaturaza – zaburzenia

Czasem u podstaw AZS znajdują się zaburzenia w funkcji enzymu zwanego delta-6-desaturazą. Odpowiada on za przemianę kwasów tłuszczowych nasyconych w nienasycone, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i gospodarki tłuszczowej. Te zaburzenia przyczyniają się do świądu i suchości skóry, czyli dolegliwości, które towarzyszą AZS.

W celu określenia przyczyny AZS należy przeprowadzić szczegółowe badania. Niestety, nie zawsze przynoszą one jednoznaczną odpowiedź. Czasem choroba ma mieszane podłoże immunologiczne.