mity nt. alergii

Alergia może pojawić się w każdym wieku

Prawda. Choć alergia często dotyka dzieci, nie jest to regułą. Może ujawnić się w dowolnym wieku. Co więcej, może się okazać, iż czynnik, z którym mieliśmy kontakt przez lata, nagle zaczyna nas uczulać.  Nawet u osób po 60. roku życia mogą ujawnić się objawy alergii na pyłki.

 

Mity nt. alergii. Testy alergiczne dają 100-procentową pewność

Fałsz. Niestety, nawet nauka nie jest doskonała. Metody diagnostyczne, którymi dysponujemy, nieustannie podlegają procedurom mającym na celu ich udoskonalenie, ale żadna z nich nie może dać nam 100-procentowej pewności. Każde badanie niesie ze sobą ryzyko błędu, w przypadku niektórych testów jest ono minimalne, w innych wyższe. Za wiążącą uważa się próbę prowokacyjną, ale tę metodę diagnostyczną ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niesie, traktuje się jako ostateczność.  W badaniach, w których poddaje się analizie krew pod kątem poziomu przeciwciał, oraz w przypadku testów skórnych wynik może być dodatni lub ujemny. Warto jednak pamiętać, iż wynik ujemny nie zawsze wyklucza alergię. Aby ustalić czynnik, który wywołuje niepożądane reakcje, oprócz badań laboratoryjnych lekarz powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad.

 

Testów alergicznych nie należy przeprowadzać u dzieci poniżej 3. roku życia

Fałsz. Jeśli istnieją wskazania do przeprowadzenia szczegółowych badań diagnostycznych, alergolog może je zlecić nawet w przypadku kilkunastotygodniowego malucha.  Jeśli każda zabawa na dywanie w pokoju dziecięcym kończy się dla malucha atakiem kaszlu, można przeprowadzić test w kierunku uczulenia na roztocza itp.