ABC alergii TESTY ALERGICZNE

Test ELISA

Test ELISA

Na czym polega test ELISA?

Nazwa tego testu pochodzi od ang. enzyme-linked immunosorbent assay, a w języku polskim nazywa się go testem immunoenzymatycznym lub immunoenzymosorbcyjnym.

Wykorzystuje on elementy układu odpornościowego i związki chemiczne do identyfikacji odpowiedzi immunologicznej organizmu. Aby go przeprowadzić potrzebny jest enzym, białko katalizujące reakcje biochemiczne oraz przeciwciała lub antygeny.

Najbardziej podstawowy typ testu ELISA polega na unieruchomieniu antygenu na powierzchni ciała stałego.

Następnie wprowadza się materiał biologiczny ze specyficznym dla antygenu przeciwciałem. Razem tworzą one kompleks immunologiczny. Kolejne działania mają doprowadzić do powstania barwnego produktu, który można oznaczyć metodą spektrofotometryczną, czyli badając ilość absorpcji, emisji lub odbicia światła.

Zalety testu ELISA

Testy tego rodzaju mogą wykrywać przeciwciała IgG i IgE, a lekarze kierują na nie, gdy nie można przeprowadzić u pacjenta testów skórnych lub są one dla niego niewskazane albo są wątpliwości dotyczące wyników.

Test ELISAIstnieje co najmniej kilka rodzajów testu ELISA, m.in. pośredni i bezpośredni, podwójnego wiązania – tzw. „sandwich”, a także kompetencyjny.

Za wadę można uznać wyższą niż w przypadku innych testów cenę, jednak ELISA są stosunkowo dokładnymi badaniami. Uważa się je także za wyjątkowo delikatne i wypadające korzystniej w porównaniu z innymi metodami stosowanymi do stwierdzania obecności substancji w organizmie, np. testem RIA. Nie wymagają one użycia izotopów promieniotwórczych czy kosztownej aparatury do pomiaru promieniowania.