Wakacje z alergią

1. Przed rozpoczęciem długiej podróży samochodem, spróbuj uruchomić klimatyzację lub grzanie i otworzyć okna przez co najmniej 10 minut przed wejściem do środka. To pomoże usunąć roztocza i pleśnie, które mogą być w klimatyzacji czy układzie obiegu powietrza.

2. Alergeny takie jak pyłki roślin i pleśnie są również potencjalnym zagrożeniem, zwłaszcza podczas podróży z otwartymi oknami. Jeśli zostały zdiagnozowane – zamknij okna i włącz klimatyzację zamiast dopływu powietrza przez okna..

3. Aby uniknąć nadmiernego zanieczyszczenia powietrza podczas jazdy samochodem podróżować należy wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy jakość powietrza jest najlepsza i można uniknąć dużego ruchu, spalin i innych zanieczyszczeń wynikających z eksploatacji pojazdów.