ABC alergii LECZENIE ALERGII

Od marca nowa lista leków refundowanych

Od marca nowa lista leków refundowanych

Na liście znalazły się na m.in. dodatkowe leki stosowane w terapii astmy.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że na marcowej liście znalazło się 216 nowych pozycji. W przypadku ponad 800 leków minister zdrowia wydał decyzje o możliwości rozszerzenia refundacji poza wskazania ujęte w charakterystyce produktu leczniczego. Otrzymały one pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM).

Na listę wraca 108 leków finansowanych przez NFZ w 2011 r., a także 93 leki dotychczas nierefundowane – w większości są to produkty generyczne. Według IMS Health, w przypadku 600 leków poziom odpłatności pacjentów spadnie, a za 547 – chorzy zapłacą więcej.

W ocenie firmy, większość dopisanych pozycji to głównie leki generyczne, czyli specyfiki będące zamiennikiem leku oryginalnego i zawierające te same substancje czynne. Jest tylko jedna nowa molekuła – rosuvastatyna, stosowana w celu obniżenia poziomu cholesterolu.

Od marca nowa lista leków refundowanych

Przy alergii na mleko

Eksperci podkreślili, że zmiany najbardziej ucieszą pacjentów kupujących produkty mlekozastępcze oraz stosujących paski do badania stężenia cukru we krwi.

Jak wynika z obwieszczenia MZ, wśród leków, których nie było na ostatniej liście refundacyjnej, a które na nią powróciły, znalazły się preparaty stosowane w terapii m.in.: alergii pokarmowych czy astmy.

Obniżki cen dotyczą m.in.leków przeciwbólowych, przeciwgrzybiczych, w terapii obturacyjnych chorób dróg oddechowych i innych.

Leki dla astmatyków

Styczniowa lista wywołała wiele kontrowersji jeszcze zanim weszła w życie. Eksperci informowali, że usunięto z niej ponad 800 leków. Po apelach ze strony różnych środowisk, w tym pacjentów i lekarzy, Ministerstwo Zdrowia dopisało do projektu listy m.in. leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej dzieci.

Styczniowa nowelizacja ustawy refundacyjnej umożliwiła ministrowi zdrowia, po otrzymaniu opinii Rady Przejrzystości (działającej przy AOTM), podejmowanie decyzji o refundacji niektórych leków poza wskazaniami rejestracyjnymi. Rada uznała za zasadne rozszerzenie refundacji m.in. w przypadkach leków onkologicznych i pediatrycznych.

Koniec z robieniem zapasów

Od stycznia leki refundowane mają stałe ceny i marże, co ma doprowadzić do równego dostępu do medykamentów, gdyż nie wszystkie apteki, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, stosowały promocje.

Przed 1 stycznia apteki stosowały często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre można było kupić nawet za złotówkę. Zniknąć mają patologiczne sytuacje, gdy pacjenci zachęcani przez koncerny farmaceutyczne niskimi cenami leków (do których dopłaca państwo), kupowali je bez potrzeby.

Źródło – PAP