ABC alergii CHOROBY ALERGICZNE

Objawy wstrząsu anafilaktycznego

objawy wstrząsu anafilaktycznego

Wstrząs anafilaktyczny nie musi zakończyć się śmiercią pod warunkiem, że stosunkowo szybko zostaną podane odpowiednie leki. Światowa Organizacja Alergologiczna opisała symptomy, których nie należy lekceważyć.

objawy wstrząsu anafilaktycznego

Objawy poprzedzające wystąpienie wstrząsu

 • zmiana głosu
 • metaliczny smak w ustach
 • katar
 • świąd nosa
 • wymioty
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • uderzenia gorąca.

Warto zapamiętać wyżej wspomniane dolegliwości, ponieważ wczesne podanie adrenaliny domięśniowo, może uchronić nas i bliskich przed śmiercią.

Objawy wstrząsu

Do objawów wstrząsu zaliczamy:

 • rozsiany rumień
 • pokrzywkę
 • świąd
 • skurcz oskrzeli
 • obrzęk krtani
 • zaburzenia rytmu serca
 • wstrząs
 • omdlenia
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Wyżej wspomniane symptomy nie muszą wystąpić jednocześnie. Niepokój powinny budzić pojedyncze objawy.

objawy wstrząsu anafilaktycznego

Wstrząs anafilaktyczny – czynniki ryzyka

Naukowcy wyróżniają kilka czynników, które mogą wywołać wstrząs. Należą do nich:

 • ukąszenia owadów błonkoskrzydłych
 • niektóre produkty spożywcze, vide orzechy ziemne, seler
 • leki
 • testy punktowe
 • kontrast w badaniu radiologicznym.

Rola edukacji

Każdy lekarz powinien umieć rozpoznać objawy wstrząsu. Ta wiedza jest niezwykle ważna, ponieważ od niej zależy, czy życie chorego zostanie uratowane. Osoby, które borykają się z alergią pokarmową i na ukąszenia owadów, muszą mieć świadomość ryzyka. Jednocześnie powinni zostać przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy wstrząsie anafilaktycznym.

objawy wstrząsu anafilaktycznego

Wstrząs anafilaktyczny – postępowanie

W sytuacji, gdy dochodzi do wstrząsu, pacjentowi podaje się adrenalinę domięśniowo. Ta substancja przyczynia się do rozkurczu naczyń obwodowych, oskrzeli, zwiększa wyrzut serca i przerywa reakcję alergiczną. Adrenalinę podaje się do mięśnia dwugłowego ramienia.

Adrenalina – skutki uboczne

Po wstrzyknięciu adrenaliny często pojawiają się skutki uboczne w postaci:

 • podniecenia
 • lęku
 • drżenia
 • bólu głowy
 • zawrotów głowy
 • bladości skóry
 • palpitacji.

Co roku wzrasta odsetek alergików, toteż umiejętność rozpoznania objawów wstrząsu jest niezwykle cenna. Podając adrenalinę stosunkowo wcześnie, zmniejszamy ryzyko śmierci.