Kortykosteroidy wziewne a cukrzyca

Wśród pacjentów z chorobą układu oddechowego częstość występowania cukrzycy jest o 34% wyższa u tych, którzy stosowali wziewne kortykosteroidy. Takie wyniki na badanej grupie otrzymał Samy Suissa, doktor w Jewish General Hospital w Montrealu, które przedstawił w American Journal of Medicine.

Progresja cukrzycy, którą oceniał na podstawie zapotrzebowania na insulinę u pacjentów używających doustne leki przeciwcukrzycowe, także była wyższa o 34% pośród stosujących wziewne kortykosteroidy, co ustalił na podstawie badania kohortowego.

Wysokie dawki, często stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, znacznie zwiększały zagrożenie zachorowaniem.

Skąd takie wnioski?

Przeanalizowano dane 349516 pacjentów z chorobami układu oddechowego, którzy początkowo nie mieli cukrzycy. Od 1990 do 2005 r. u 30167 pacjentów rozwinęła się cukrzyca w ciągu średnio 5,5 roku obserwacji. Spośród tej części, kolejne 2.009 osób przeszło następnie z doustnych leków na insulinę. Wykazano, że im większa dawka flutikazonu na dobę, tym większe prawdopodobieństwo cukrzycy.

Kortykosteroidy wziewne a cukrzycaSuissa ma nadzieję, że te wyniki wpłyną na lekarzy w określaniu przez nich profilu ryzyka i korzyści dla danego pacjenta z POChP. Według autora opracowania skuteczność kortykosteroidów wziewnych w leczeniu POChP jest kontrowersyjna, ale są one używane przez więcej niż 70% chorych na POChP.

Wysokie dawki są zazwyczaj zawarte w produktach łączących długie działanie leków rozszerzających oskrzela. Natomiast chorzy na POChP są zwykle w wieku, kiedy ryzyko cukrzycy jest najwyższe i najczęstsze jest występowanie cukrzycy typu 2.