Kompleksowe wsparcie dla skóry atopowej

Z przeprowadzonych badań wynika, iż częstość występowania atopowego zapalenia skóry w ostatnich 30 latach wzrosła nawet 2-3-krotnie.  Choroba ta częściej dotyka mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych, szacuje się, że w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej z AZS boryka się 10-20% dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (Ewa Teresiak i in. 2006).

AZS – choroba o podłożu alergicznym

Atopowe zapalenie skóry zazwyczaj ujawnia się we wczesnym dzieciństwie, chorobie tej często towarzyszy nasilony świąd, który utrudnia normalne funkcjonowanie i przyczynia się do wystąpienia zaburzeń snu. Wykazano, iż AZS jest chorobą uwarunkowaną genetycznie o podłożu alergicznym.  Wśród czynników, które mogą wywołać stan zapalny skóry wymienia się alergeny wziewne,  pokarmowe, substancje drażniące oraz  drobnoustroje  takie jak gronkowiec złocisty czy grzyby z rodzaju Malassezia (Silny i in. 2010).

Suchość i świąd – główne problemy skóry atopowej

Skóra, która funkcjonuje prawidłowo, stanowi barierę ochronną, która zabezpiecza organizm przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych, w tym mikroorganizmów chorobotwórczych.  W przypadku skóry atopowej obserwuje się defekt bariery naskórkowej, który przyczynia się do przeznaskórkowej utraty wody i zmniejszenia ilości lipidów międzykomórkowych.  Deficyt wspomnianych substancji sprawia, iż skóra staje się sucha i pojawia się dokuczliwy świąd, który pogarsza jakość życia chorych.

Kompleksowe wsparcie dla skóry atopowej

Suchość stanowi główny symptom atopowego zapalenia skóry. Może być ona spowodowana niewłaściwym metabolizmem lipidów naskórkowych,  nieprawidłowościami w syntezie białek strukturalnych naskórka i zmniejszeniem ilości naturalnego czynnika nawilżającego.

Powyższe procesy prowadzą do uszkodzenia bariery naskórka, skóra traci wodę i staje się sucha, w jej obrębie powstają pęknięcia i szczeliny.  Suchości towarzyszy dokuczliwy świąd, który zmusza chorego do drapania, co z kolei prowadzi do powstania dodatkowych uszkodzeń w obrębie skóry, przez które mogą przenikać bakterie chorobotwórcze, w tym gronkowiec złocisty, i substancje drażniące.  Drażnienie mechaniczne oraz czynniki zewnętrzne takie jak mikroorganizmy czy alergeny nasilają stan zapalny, a skóra staje się nadmiernie reaktywna.  W następstwie opisanych zjawisk powstaje błędne koło napędu AZS.