PODRÓŻ I WAKACJE Życie z alergią

Kiedy uzdrowisko nie jest wskazane?

Kiedy uzdrowisko nie jest wskazane?

 

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w przypadku dzieci

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci do leczenia uzdrowiskowego obowiązują przeciwwskazania takie, jak przy kierowaniu osób dorosłych, oraz dodatkowo:

 • Upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie;
 • Zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój;
 • Padaczka – z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów;
 • Wady serca siniczne i warunkowo siniczne;
 • Schorzenia wymagające specjalnej, indywidualnej opieki (niewidomi, głuchoniemi) – tylko w przypadku braku opiekuna;
 • Wady wrodzone ograniczające w znacznym stopniu czynności organizmu lub poszczególnych narządów;
 • Ropne zmiany na skórze.

Kiedy uzdrowisko nie jest wskazane?

Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego

 

 • Ostre choroby zakaźne;
 • Choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);
 • Ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);
 • Wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;
 • Choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);
 • Pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;

 • Niewydolność wątroby;
 • Skazy krwotoczne;
 • Choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;
 • Głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym;
 • Organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze,
 • Zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;
 • Choroby wyniszczające układowe;
 • Ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;
 • Nietrzymanie moczu i kału dużego stopnia (cewnikowanie na stałe pęcherza);
 • Zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
 • Padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa);
 • Czynna choroba nowotworowa;
 • Stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia;

Kiedy uzdrowisko nie jest wskazane?

 

 • Ciąża i okres karmienia;
 • Choroby niedokrwienne serca takie jak:
  a) stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS – stopień ograniczenia codziennej aktywności życiowej,
  b) niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  c) zawał mięśnia sercowego,
  d) chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,
  e) chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową < 35%,
  f) chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową;

 • Zaburzenia rytmu serca takie jak:
  a) zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego,
  b) utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,
  c) zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych,
  d) migotanie komór w wywiadzie z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,
  e) częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną choroba serca,

Kiedy uzdrowisko nie jest wskazane?
f) częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych;

 • Zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa;
 • Choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej;
 • Kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia;
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia;
 • Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych takich jak: niewydolność serca III-IV według NYHA oraz niewydolność nerek;
 • Stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 1 2