Eozynofilowe zapalenie przełyku - postępy w leczeniu objawów alergii pokarmowej

Tej ciężkiej odmianie alergii pokarmowej, często bolesnej, która dotyczy również dzieci towarzyszy szereg ograniczeń żywieniowych.

Właściwa diagnoza

Eozynofilowe zapalenie przełyku (ang. EoE), dzięki najnowszym badaniom może być skuteczniej diagnozowane już w okresie wczesnego dzieciństwa i leczone, by dzieci były w stanie przyjmować szeroką gamę produktów spożywczych.

EoE może również powodować utratę wagi, wymioty, zgagę i zaburzenia połykania.
W leczeniu dotąd pomocne było wspomaganie steroidami, ale nierzadko występowały trudności z precyzyjną analizą biopsji przełyku.

Dzieci z EOE można poddać znieczuleniu i inwazyjnej endoskopii, by diagnozować i monitorować rozwój alergii. Badania metodą nieinwazyjną, np. z krwi, pokazują, czy skłonność do alergii pokarmowej występuje u innych członków rodziny.

Eozynofilowe zapalenie przełyku - postępy w leczeniu objawów alergii pokarmowej

Dopiero niedawno eozynofilowe zapalenie przełyku uznano za odrębną jednostkę chorobową, ale częstość jego występowania wzrosło w ciągu ostatnich 20 lat, podobnie do innych alergii.

Problemy z eozynofilią

Obecnie szacuje się, że na EOE cierpi co najmniej jedna na 1.000 osób (co w polskich realiach daje niemal 39 tys. chorych). Jego cechą charakterystyczną jest obrzęk i zapalenie przełyku, któremu towarzyszy wysoki poziom komórek układu odpornościowego – eozynofili.

EOE może wystąpić w każdym wieku, ale na ogół jest diagnozowane wśród młodych ludzi, którzy w przeszłości mieli problemy z innymi schorzeniami alergicznymi, takimi jak astma i egzema.

Na ogół jest diagnozowane u dzieci z problemami pokarmowymi i trudnościami w przełykaniu, ale jest często błędnie diagnozowane i wciąż mało znane przez lekarzy, co opóźnia właściwe rozpoznanie i podjęcie szybkiego skutecznego leczenia.

Źródła – Cincinnati Children’s Hospital Medical Center