ABC alergii, CHOROBY ALERGICZNE

Eozynofilowe zapalenie przełyku – postępy w leczeniu objawów alergii pokarmowej

Najbardziej bolesnym schorzeniem wśród reakcji alergicznych układu pokarmowego jest eozynofilowe zapalenie przełyku, trudne do diagnozowania i leczenia.

Czytaj więcej