Toksyczne zabawki

Na rynku są już dostępne bezpieczne zabawki bez chemicznych substancji i barwników, które mogą zaszkodzić dziecku.

Celnicy stale zatrzymują na granicach zabawki i urządzenia dla dzieci, które nie spełniają norm i nie mogą być dopuszczone do sprzedaży.

Niedawno głośnym echem odbił się temat dzwonków do rowerów dziecięcych wykonanych z materiałów zawierających toksyczne substancje, które miały trafić do handlu na terenie całej Polski.

Podczas kontroli towaru jeden z celników zwrócił uwagę na duszący, ostry i nieprzyjemny zapach, jaki wydobywał się z kartonowych opakowań, w których znajdowały się dzwonki.

Specjalistyczne badania laboratoryjne wykazały, że importowane z Tajwanu sygnalizatory zawierają w swoim składzie ftalany, których działanie ma niekorzystny wpływ na stan zdrowia człowieka – mogą np. wykazywać działanie rakotwórcze albo przyczyniać się do alergii lub powodować uszkodzenia wątroby i nerek.

Niebezpiecze zabawki

Toksyczne zabawkiSkład surowcowy wielu zabawek jest niezgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. Przekroczenie norm wskazanych w tym rozporządzeniu uniemożliwia wprowadzenie towaru do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Takie zabawki zostają zniszczone. W 2010 r. Służba Celna w całym kraju udaremniła 38 przypadków przywozu toksycznych lub niebezpiecznych zabawek. Najczęściej zatrzymywane były: klocki, puzzle, hulajnogi, układanki, zabawki pluszowe i zabawki magnetyczne.