ABC alergii TESTY ALERGICZNE

Testy skórne czy badania laboratoryjne?

Testy skórne czy badania laboratoryjne?

Podstawową metodą rozpoznawania alergii zależnej od białek IgE jest oznaczenie swoistych IgE. testy w alergii pokarmowej, Mówimy o dwóch rodzajach badań – in vivo oraz in vitro.

Badania in vivo – czyli testy skórne

Na ich skuteczność wpływa wiele czynników :

 • jakość wyciągów alergenowych,
 • wiek chorego,
 • płeć,
 • cykl miesiączkowy,
 • choroby współistniejące,
 • stosowanie leków zmniejszających miejscową reakcję skórną
 • nieprawidłowa technika wykonania.

 

W efekcie możemy otrzymać wyniki fałszywie ujemne lub dodatnie.

Ocena IgE in vitro – metodami laboratoryjnymi

o różnej czułości i swoistości oznaczania – stosowane są głównie w sytuacjach, gdy wykonanie testów in vivo jest niemożliwe lub niebezpieczne.

Jak skuteczne są te metody?

 • w alergii wziewnej zgodność wyników testów in vivo i in vitro sięga prawie 100%,
 • w alergii na leki z udziałem IgE wykorzystuje się obie metody (m.in. dla pyrazolonów jak Pyralgin, Pyralgina, Novalgin, licznych antybiotyków oraz leków zwiotczających). Dla wielu leków nie są dostępne komercyjnie testy oceniające stężenie IgE.

Testy skórne czy badania laboratoryjne?

 

 • w alergii pokarmowej diagnozowanie bazujące na oznaczaniu IgE ma małe znaczenie, stosuje się bowiem z powodzeniem próby prowokacyjne, a wartość istotnego stężenia IgE jest określona jedynie dla nielicznych alergenów pokarmowych
 • w diagnozowaniu alergii na jady owadów błonkoskrzydłych wykorzystuje się testy skórne punktowe i śródskórne, których dodatni wynik wystarcza dla potwierdzenia rozpoznania; w przypadku ujemnego testu konieczne są badania IgE w surowicy.

Badania IgE, będące podstawą diagnostyki chorób alergicznych, mogą więc być stosowane zamiennie lub jako uzupełniające.

Źródło – How to assess specific IgE – in vivo or in vitro? / J. Glück – SUM, Katowice; XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA, Łódź 2011