ABC alergii TESTY ALERGICZNE

Testy skórne a alergia pokarmowa

Alergie pokarmowe testy

Testy skórne dają wyniki niejednoznaczne, głównie w przypadku alergenów owoców czy warzyw.

Wówczas najważniejsza jest obserwacja alergika – po jakim czasie wystąpi u niego reakcja na dany alergen – niejednokrotnie z dużym opóźnieniem, nawet po 48 godzinach.

Cel

Tego rodzaju testy mają na celu właśnie potwierdzenie wywiadu alergologicznego i upewnienie się, czy dany alergen wywołuje reakcje skóry o charakterze zapalenia alergicznego, ale również ustalenie właściwego alergenu do ewentualnego leczenia odczulającego, gdy niemożliwe jest jego wyeliminowanie z otoczenia chorego. Tylko tyle – i aż tyle.

Badania poprzedzające testy skórne

Na ogół przed zleceniem takiego testu przez alergologa wykonuje się badanie krwi (ogólne), moczu i RTG klatki piersiowej.

Alergie pokarmoweTest ten wykonuje się głównie u dzieci i młodzieży, może być powtarzany wielokrotnie bez konsekwencji dla zdrowia.

Miej świadomość

Możliwe niepożądane reakcje organizmu po wykonaniu testu to reakcja ogólna, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie (po teście śródskórnym), nadmierne reakcje miejscowe, np. obrzęk, zaczerwienienie, uczucie rozbicia i podwyższona ciepłota ciała.