Problemy dzieci z alergią

Według badań jedna czwarta dzieci i młodzieży jest wyśmiewana i szykanowana. 35 proc.dzieci powyżej 5 roku życia jest nękana, a wśród uczniów ostatnich klas podstawówki i gimnazjów nękanie dotyczy aż 85 proc. To dane głównie z USA i Wlk Brytanii, ale i w Polsce ten problem istnieje i prowadzi do izolacji społecznej chorych dzieci oraz stanów depresyjnych

Dokuczanie przybiera różne formy – od dokuczliwych odzywek po groźby. Dla 35 procent badanych nękanie miało formę fizyczną, nawet w przypadku alergii na orzechy i zmuszania do jedzenia alergenów, by sprawdzić na chorym reakcje.

Silne objawy

Niektóre z tych dzieci mają na tyle poważną alergię, że nawet wdychanie cząsteczek orzechów z cudzego jedzenia może stanowić dla nich zagrożenie życia. Konsekwencje takiej przemocy mogą zatem być bardzo dramatyczne. Tym bardziej, że rośnie liczba dzieci alergicznych – o 18 proc. od roku 1997 do 2007.

Problemy dzieci z alergiąSzykanowanie prowadzi do takich sytuacji jak np. unikanie przez cały dzień jedzenia w towarzystwie rówieśników, by zapobiec dręczeniu podczas szkolnego śniadania.

Alergia w szkole

Szkoły nie umieją sobie poradzić z rozwiązaniem problemu i zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom z alergią, ponadto pracownicy szkół, nauczyciele i pozostały personel wykazuje wysoki poziom niewiedzy w zakresie objawów alergii – szczególnie pokarmowej, która robi się tak powszechnym problemem.

Źródło – allergymoms.com, Annals of Allergy, Asthma & Immunology
(AZ)