Palenie w kominku

Duńscy naukowcy ostrzegają, że niewidoczne cząsteczki pyłu wdychane wraz z powietrzem do płuc mogą uszkadzać DNA i nasilać procesy zapalne.

Zbadano wpływ pyłu zawieszonego w dymie, powstającym na skutek spalania drewna, na zdrowie człowieka.

Wyniki badań

Z licznych badań wiadomo, że cząsteczki pyłu zanieczyszczające powietrze w wyniku eksploatacji samochodów i spalania węgla przyczyniają się do rozwoju takich chorób jak astma, zapalenie oskrzeli, choroby serca i wielu innych.

Palenie w kominkuTam, gdzie większość domów ogrzewania jest piecami opalanymi drewnem, pył pobrany z powietrza oraz czysty (pobrany z pieca) są najbardziej groźne – zawarte w nim cząsteczki są na tyle małe, że mogą być wraz z powietrzem przeniesione do najgłębszych części płuc.

Ponadto taki pył zawiera wysoki poziom policyklicznych węglowodorów aromatycznych, które mają działanie rakotwórcze.

Naukowcy badali również wpływ pyłu powstałego na skutek spalania drewna na ludzkie komórki hodowane w laboratorium. Okazało się, że pył powoduje uszkodzenia DNA, wywołuje stan zapalny w komórkach i włącza aktywność wielu genów, zaangażowanych w procesy rozwoju różnych schorzeń.

Źródło – PAP/Rynek Zdrowia za: Chemical Research in Toxicology