O skuteczności aerozoli i niedocenianej roli nosa

Wdychane przez nos powietrze dostosowuje się do warunków w pęcherzykach płucnych takich jak temperatura ciała i 100% wilgotność względna powietrza, przy czym ważne jest, ile powietrza wdychamy i jak szybko.

Terapia miejscowa jest bardzo korzystna w przewlekłych nieżytach nosa – aerozole mogą dotrzeć do przewodu nosowego, odpowiedzialnego za powstawanie zaburzeń w zatokach przynosowych, ale działanie aerozolu w samych zatokach jest znikome.

Co wpływa na skuteczność aerozoli?

Przed wszystkim wielkość cząstek aerozolu, ciśnienie i – przede wszystkim – wielkość otworu ujścia zatok, bo leczniczy aerozol może nie wnikać do zatoki szczękowej, jeżeli średnica ujścia jest mniejsza niż 1 mm (stosuje się w tym celu nawet zabieg operacyjny poszerzający ujście).

Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego

jest uznaną i bardzo popularną metodą leczniczą, ale badania i doniesienia kliniczne niejednokrotnie kwestionują skuteczność leczenia dolnych dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych – głownie dlatego, że wiele przyrządów i aparatów do inhalacji wziewnej ma ustniki, przez które wziewany aerozol omija całkowicie pierwszy odcinek drogi oddechowej, nos i część nosową gardła.

O skuteczności aerozoli i niedocenianej roli nosaBłona śluzowej nosa oczyszcza powietrze z zawartych w nim zanieczyszczeń, czynników drażniących, drobnoustrojów, cząstek pokarmowych czy płynów, wychwytuje je i transportuje do części nosowej gardła, skąd ze śluzem docierają do ust i przełyku. Błony śluzowa utrzymuje też odpowiednie pH.

Nos odpowiada też za odruch obronny – kichanie i odruch nosowo-sercowy. W ciągu doby przez nos przepływa około 12 000 litrów powietrza oddechowego, dlatego tak ważne jest, by był drożny.