Aktywni z astmą

Według najnowszych trendów medycznych, aktywni z astmą mają większe szanse na przezwyciężenie objawów chorobowych i pełną integrację społeczną.

Leszek Blanik i Robert Korzeniowski – aktywni z astmą

Celem konferencji organizowanej przez fundację Roberta Korzeniowskiego Sportowa Polska było przekazanie niezbędnych informacji, jak całkowicie bezpiecznie zaktywizować dzieci w wieku szkolnym chorujące na astmę, do udziału w zajęciach w-f, jak równolegle łączyć leczenie astmy nie wykluczając aktywności fizycznej i uprawiania sportu na poziomie szkolnym. Astma jest bowiem obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci i młodzieży, powodem rezygnacji z zajęć alergicznych dzieci z astmą. ruchowych aż 70%

aktywni z astmaNasi mistrzowie olimpijscy, którzy prowadzili konferencję sami od dzieciństwa borykają się z problemem astmy, co nie przeszkadza im odnosić w sporcie sukcesy na poziomie światowym. Są aktywni z astmą i dają dobry przykład innym.