ABC alergii LECZENIE ALERGII NAJNOWSZE

GIF wycofuje lek przeciwhistaminowy

GIF wycofuje lek przeciwhistaminowy

Główny Inspektorat Farmaceutyczny czuwa nad przemysłem farmaceutycznym. Co chwila wycofuje leki, które niosą zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Tym razem GIF wycofuje lek przeciwhistaminowy na alergię.

Zadania GIF

GIF czyli Główny Inspektorat Farmaceutyczny nadzoruje jakość środków farmaceutycznych. Wydaje zezwolenia, uprawniające do  prowadzenia działalności związanej z branżą farmaceutyczną. Czuwa nad legalnością leków, ich składem oraz tym samym bezpieczeństwem wszystkich, którzy kupują dane farmaceutyki. Organy GIF mają na celu prowadzenie rejestru wszystkich substancji, wykorzystywany przy produkcji leków. Zdarzają się sytuacje, że GIF wycofuje leki ze sprzedaży ogólnej, co ma swoje uzasadnienie.

GIF wycofuje lek przeciwhistaminowy

Leki przeciwhistaminowe niwelują objawy różnych alergii. Stosowane są także w leczeniu astmy. GIF wycofał ze sprzedaży oraz produkcji popularny lek przeciwhistaminowy i przeciwalergiczny. Decyzja Inspektoratu Farmaceutycznego została uzasadniona nie spełnieniem wszystkich wymagań, ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia. Serie leku Cromoxal, produkowanego przez austriacką firmę farmaceutyczną zostały wycofane z obrotu, z powodu braku wyników określonych w przepisach badań. Lek ten występuje w formie inhalatora, który działa na alergiczne zapalenie oskrzeli oraz astmę oskrzelową.lek przeciwhistaminowy

Wycofane leki

Podobna sytuacja miała miejsce niedawno i dotyczyła wycofania z obrotu równie popularnego leku przeciwgorączkowego dla dzieci i niemowląt. Przyczyną decyzji był brak spełnienia wymagań jakościowych produktów, co mogłoby wpłynąć niekorzystnie na działanie leku.  Decyzje o wycofywaniu lub wstrzymaniu obrotu produktów leczniczych są konieczne, ze względu na dobro pacjentów.

Katarzyna Antos