Badanie lekarskie w kierunku astmy u dziecka

Czynniki ryzyka astmy u dzieci  to zarówno choroby czy geny. Poznając je, łatwiej będzie nam uniknąć schorzenia.

Zaliczają się do nich:

  • rodzinny wywiad w kierunku astmy i atopii
  • obecność swoistych IgE przeciwko alergenom (szczególnie roztocze kurzu domowego i pyłki traw)
  • obecność swoistych IgE przeciwko alergenom pokarmowym (białka)

Ale również –

  • AZS – atopowe zapalenie skóry
  • ANN– alergiczny nieżyt nosa
  • wcześniactwo
  • zaburzenia oddychania w okresie noworodkowym
  • przebyte zakażenia dróg oddechowych
  • palenie tytoniu przez matkę