ugryzienia owadów

W latach 2008-2010 przeprowadzono w Polsce badania, w których diagnozowano co wywołuje alergię na jad owadów – od atopii, odstępu czasu pomiędzy użądleniami, liczby użądleń, gatunku żądlącego owada i miejsca użądlenia, po schorzenia, stosowane leki, a nawet zawód pacjenta oraz stężenie enzymu – tryptazy w surowicy pacjentów.

Co udowodniono?

Pokazano, że wyjściowe stężenie tryptazy (podwyższone) oraz równolegle występujące schorzenia układu sercowo-naczyniowego i choroby tarczycy mają istotny wpływ na wystąpienie alergii na jad owadów i na przebieg reakcji po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe.

Źródło – The risk factors of Hymenoptera venom allergy in North-Eastern Poland population/ B. Olędzki, A. Pampuch, M. Tomasiak-Łozowska, A. Bodzenta-Łukaszyk – Klinika AiCW UM w Białymstoku