źle leczona astma

Wprawdzie medycyna otwiera przed astmatykami wiele możliwości, połowa z nich nie ma kontroli nad chorobą. Skutki takiego stanu rzeczy są liczne powikłania. Nieleczona astma nie tylko obniża jakość życia pacjenta, ale też stanowi poważne obciążenie dla budżetu.  Osoby, które nie panują nad chorobą,  częściej znajdują się na zwolnieniu lekarskim, a ich praca jest mniej efektywna.

 

Źle leczona astma – obciążenie dla budżetu

Z przeprowadzonych badań wynika, iż źle leczona lub nieleczona astma generuje czterokrotnie wyższe koszty niż pacjenci,  którzy kontrolują przebieg dychawicy.  Na ten stan rzeczy składa się kilka czynników. Pacjent ze źle leczoną astmą jest często hospitalizowany, toteż jego kariera zawodowa rozwija się wolniej.  Ponadto osoby, które nie panują nad przebiegiem choroby, są narażone na powikłania takie jak zawał mięśnia sercowego, cukrzyca czy niewydolność serca.

źle leczona astma

Co kryje się pod sformułowaniem: „dobrze kontrolowana astma”?  Wprawdzie dychawica jest chorobą nieuleczalną, ale istnieją medykamenty, które wyraźnie łagodzą  towarzyszące jej objawy, czyli napady duszności, kaszlu czy świstów podczas oddychania.  Dzięki nowoczesnym farmaceutykom  można ograniczyć nasilenie dokuczliwych symptomów.  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pacjent, u którego opanowano przebieg choroby, wiódł normalne życie.  Nie musi on rezygnować z aktywności sportowej, nauki czy pracy zawodowej.

 

Co drugi Europejczyk nie panuje nad astmą

Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Unii Europejskiej są wstrząsające.  Wynika, iż  co drugi astmatyk boryka się z problemem źle leczonej dychawicy.  Mogłoby się wydawać, iż  pod tym względem Europa Zachodnia wypada lepiej, wszak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii opieka medyczna znajduje się na znacznie wyższym poziomie niż w krajach byłego bloku wschodniego. Tymczasem wyniki przeprowadzonych w bogatych krajach są porównywalne z tymi, które zostały przeprowadzone w Polsce.