soja w żywieniu dzieci i dorosłych
Bezpłatne leczenie w Kopalni Soli

czyli na rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii na II kwartał 2012 roku.

Kto i na jakich zasadach może skorzystać ze świadczeń wykonywanych w ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia?

Rehabilitacja z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w II kwartale 2012 roku rozpocznie się 14 kwietnia (turnus 1), a kolejne 07 maja i 04 czerwca.

Wskazaniem do leczenia są choroby układu oddechowego:
J30 – naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J31 – przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
J32 – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
J37 – przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
J40 – zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
J44 – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
J45 – astma oskrzelowa
J47 – rozstrzenie oskrzeli

Rehabilitacja

prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego.
Rehabilitacja trwa 14 dni i obejmuje 14 pobytów 6-godzinnych w leczniczym mikroklimacie podziemnych komór solnych bocheńskiej kopalni oraz 2 konsultacje lekarskie.