astma leki

W związku z tym, iż dychawicę zalicza się do chorób przewlekłych, jej leczenie nastręcza sporo trudności. Podczas ataku dochodzi do skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki. Do rozwoju astmy mogą przyczynić się różne czynniki. W przypadku tego schorzenia oskrzela wykazują nadmierną reaktywność w stosunku do bodźców.

Astma – leki

Z astmą można normalnie żyć pod warunkiem, że stosujemy się do zaleceń lekarza. W leczeniu dychawicy stosuje się preparaty rozszerzające oskrzela. Poszczególne farmaceutyki różnią się mechanizmem i czasem działania. Do medykamentów rozszerzających oskrzela zalicza się: teofilinę, leki antycholinergiczne i beta-mimetyki. Jak działają te ostatnie?

Skutki uboczne stosowania beta-mimetyków

Na rynku można znaleźć różne beta-mimetyki. Pierwsze medykamenty, zaliczane do tej grupy, niosły ze sobą skutki uboczne. Choć przyczyniały się one do rozkurczenia oskrzeli, jednocześnie zaburzały pracę serca. W związku z tym, iż tego typu zmiany są niepożądane, naukowcy rozpoczęli prace nad udoskonalaniem beta-mimetyków. Preparaty najnowszej generacji oddziałują wyłącznie na oskrzela.

astma leki

Zalety i wady adrenaliny

Udowodniono, iż adrenalina przyczynia się do rozkurczenia mięśni oskrzeli. Niestety, jej działanie nie ogranicza się wyłącznie do dróg oddechowych. W związku z tym adrenalinę stosuje się w przypadku ciężkiego ataku duszności. Nie zawsze astma poddaje się leczeniu. Czasem jest na tyle oporna, iż jedynie adrenalina przynosi pożądane rezultaty. Niestety, po jej użyciu wzrasta ciśnienie, a serce zaczyna szybciej bić.

Postać preparatu

Beta-mimetyki występują w różnych postaciach. Substancje aktywne można wprowadzać do organizmu za pomocą inhalatorów ciśnieniowych, proszku czy preparatów do nebulizacji (podawanie płynnych leków w formie rozpylonej). W skrajnych przypadkach medykamenty w ampułkach wstrzykuje się domięśniowo, dożylnie lub podskórnie.