ABC alergii TESTY ALERGICZNE

Aspiryna lizynowa w donosowej próbie prowokacyjnej

Aspiryna lizynowa w donosowej próbie prowokacyjnej

Jeśli po zażyciu leków wystąpią jakiekolwiek symptomy wskazujące na możliwość pojawienia się alergii, lekarz z pewnością będzie chciał sprawdzić, czy i w jakim stopniu jesteś uczulony. W przypadku podejrzeń, najpewniej zleci wykonanie donosowej próby prowokacyjnej z aspiryną lizynową.

Dzięki temu badaniu można nie tylko sprawdzić stan naszego zdrowia, ale również dopasować leki, dzięki którym będziemy mniej odczuwać skutki uczulenia.

Jak przeprowadza się badanie?

Badanie nie jest ani bolesne ani czasochłonne. Nie jest również niebezpieczne. Podobnie jak przy tradycyjnej donosowiej próbie alergenowej przeprowadza się je w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu, po odpowiednim przygotowaniu pacjenta. Co to oznacza?

Badanie lekarskie przy alergiiPo przeprowadzeniu wywiadu (w celu stwierdzenia, że pacjent nadaje się do badania) na dzień przed badaniem aplikuje się na dolne małżowiny nosa placebo, roztwór NaCl.

Następnego dnia po zaaklimatyzowaniu się chorego w pomieszczeniu przeznaczonym do badania, przeprowadza się wyjściową ocenę stanu pacjenta: stan wydzieliny, blokadę i świąd nosa, świąd i pieczenie oczu.

Przeprowadza się:

  • rynomanometrię (pomiar przepływów i oporów nosowych badający stopień drożności nosa, bada tez nosowy przepływ krwi)
  • rynometrię akustyczną (bada przekrój i objętość jam nosowych).

Pomiary te wykonuje się 3 razy w ciągu 10 minut. Następnie podaje się odpowiednio stężony kwas acetylosalicylowy. Nakłada się go mikropipetką na dolne małżowiny nosa. Można go również rozpylić przy użyciu atomizera. I znowu dokonuje się pomiarów, tym razem przez 2 godziny co 10 min.
Badanie zostaje uznane za dodatnie, jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy kliniczne, np. odpowiednio zmniejszony wdech prze nos.

Aspiryna lizynowa w donosowej próbie prowokacyjnejKiedy nie wykonuje się próby

Podobnie, jak przy próbie alergenowej, badania nie wolno przeprowadzić, jeśli u pacjenta występują duże polipy nosa, perforacja przegrody lub nie minęło 6 tygodni od przebytej infekcji wirusowej układu oddechowego – mogłoby to zakłócić pomiary i nie dać wiarygodnego obrazu przeprowadzonego badania.